tPublisert:  10.11.06

 

 

Rapport fra næringslivsgruppa

ARNE HEIMESTØL

Styreleder Harald Arne Haugen-I 2015 har vi som mål at det skal bo 1000 mennesker i Hedalen!  Dette sa Harald Arne Haugen i næringslivsgruppa på bygdemøtet fredag fredag 5. november da hver gruppe i Småsamfunnsprosjektet la fram en rapport etter arbeidet så langt. Haugen pekte også på nye arbeidsoppgaver.

Gruppa har holdt månedlige møter siden april 2003.  Næringslivet i bygda ble kartlagt, blant annet gjennom en spørreundersøkelse.  Det har vært gjennomført både bedriftsmøter og bransjemøter, og en har laget en idébank for næringsutvikling.

Bredbånd er nå på plass i store deler av bygda, og Hedda og Multibil vil forhåpentligvis få tilgang til teknologien før nyttår. Næringslivsgruppa har vært en av pådriverne for å få bredbånd til Hedalen.

Hedalsbrosjyra er nå klar.  Dette har vært en vellykket satsing, og brosjyra kan være viktig med tanke på markedsføring av bygda. De største økonomiske bidragene til brosjyra kommer fra næringslivet selv.

Gruppa har arrangert flere åpne møter der VANU og SVU var på ett, og en representant fra næringslivet i Trysil på et annet.

Saker under arbeid

Vegsaken Nes-Nes er viktig.  Når det gjelder veien til Nesbyen, må en vente på rettsavgjørelse. Dette er ikke til hinder for å arbeide videre med vegsaken Hedalen-Nes i Ådal.

Det er satt ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide med temaet høystandard skiløyper.  Magne Ruud, Ole Bjarne Strømmen (SVU) og Arne Heimestøl er oppnevnt som medlemmer i gruppa, og en forsøker nå å skaffe et medlem fra hyttegruppa.

--I 2015 har vi som mål at det skal være 1000 innbygger i Hedalen.  Da trenger vi både kommunale og private boligtomter, sa Harald Arne Haugen. --Vi må se på flere muligheter.

Hytter kan disponeres av andre enn eierne.  Næringslivsgruppa har lagt ut et nedlastbart spørreskjema der en ber om tilbakemelding på interesse for hytteutleie.

Næringslivsgruppa har fått kontakt med Westerdals Reklameskole.  Det kan bli aktuelt å gi avgangselever prosjektoppgave knyttet til Småsamfunns-prosjektet.   --Kom gjerne med innspill til hva vi skal markedsføre i bygda vår hvis vi får til samarbeid med reklameskolen, oppfordrer Haugen. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |