Sist oppdatert: 29.11.2006 07:11
 

Gratulerer til vinnerlaget!

ARNE HEIMESTØL
 

  Vi finner grunn til å gratulere vinnerlaget, Hedalen Løypelag. Og det spesielle med dette laget er at det ikke finnes tapere verken i eller utenfor laget.

Hedalen Løypelag ble stifta i påska. Tegning av andeler gikk over all forventning. Det gjorde at det nystiftede laget kunne bestille den beste av de tre maskinene en hadde hatt på prøve.

Fra før var det kjøpt inn en brukt snøscooter. I høst har det kommet på plass en svær garasje på Søbekkseter, og når portene monteres om ei ukes tid, vil svært mye av dette arbeidet også være fullført. Noe klø-arbeid skal tas i juleferien. En person ville levere isolasjon, og montering av den skal skje på dugnad.

En ekstra honnør må det være lov til å gi til leder for garasjeprosjektet - Nils Sætrang. Billigere løypehus går det ikke an å få, og det skal de mange bidragsyterne Sætrang ha fått med på laget, ha en stor takk for!

Styret i løypelaget har lagt ned et solid arbeid. At skeptikere har snudd og nå helhjertet går inn for saken, finnes det flere eksempler på. Mange har etter hvert fått et eierforhold til maskina som nå er på plass i garasjen på Søbekkseter. Denne skal skaffe oss høykvalitetsløyper i Hedalsfjella så snart kulden og snøen legger forholdene til rette for det.

Ole Bjarne Strømmen, som har vært leder i SVU, uttalte sist helg at Hedalen Løypelag er et av de best organiserte løypelagene i Valdres. Det lover godt, for vi trenger både god ledelse og maskinkjørere som kan sitt fag.

Laget er ikke i mål. Blant annet vet vi at en regning på 200 000 kroner skal betales 1. mars, og det er store kostnader knyttet til kjøringa som skal skje utover vinteren. Det er likevel grunn til optimisme. Denne saken har blitt et vellykket samarbeidsprosjekt mellom bygdefolk, hyttefolk, næringsliv, grunneiere og foreninger.

Vårt håp er at dette tiltaket kan bli et forbilde for andre samarbeidsprosjekter. I Hedalsfjella er det ca. 800 hytter. Det er like mange fritidsboliger som det er innbyggere i Hedalen. Noen har Hedalen som sitt første hjem. Andre har det som sitt ferie- og fritidssted. Felles for oss er at vi har ei bygd, en natur og et friluftsområde som vi er glade i og stolte over. Da bør det være mulig å løse flere felles utfordringer i årene som kommer.

Ved store anledninger passer det seg med gaver. Vi minner om at Hedalen Løypelag raust deler ut nye andeler til dem som vil tegne det.