Sist oppdatert: 15.6.2010

Ballbinge reist på dugnad

ARNE HEIMESTØL
 

Ny side 1 Søndag 12. juni kunne Hedalen idrettslag og Hedalen barne- og ungdomsskole gratulerer hverandre med nyåpnet ballbinge. Byggverket, som har kostet ca. 400 000 kroner og dugnadsinnsats fra over 40 personer de siste ukene, ble offisielt åpnet av Ola Jonny Fossholt.

   
Tone Kjensrud, Leikny Vibeke Hartviksen, Ola Jonny Fossholt og Amund Grønhaug har hatt sentrale roller i ballbingeprosjektet.

Fossholtfamilien er kjent for sitt store engasjement for idrett generelt og  fotball spesielt. Da Inger Fossholt for gikk bort i 2005, ble det gitt en minnegave på 30 000 kroner til ballbinge. Dette ble starten på et prosjekt der idrettslaget sammen med Sør-Aurdal kommune, bedrifter i Hedalen og andre organisasjoner har skaffet nødvendig kapital.

  • Les Ola Jonny Fossholt sin åpningstale her.

Grunnarbeidet startet 18. mai. Asfalt og grus ble fjernet, og ny, drenerende masse kom på plass. Ringmuren ble forskalet og støpt på dugnad, og svært mange frivillige deltok da en representant for leverandøren kom for å lede monteringsarbeidet sist torsdag. Kunstgress ble lagt, bingen ble reist, lys ble montert, og stolper ble sveist fast til underlaget.


Knøttelagene fikk æren av å åpne ballbingen.

Fornøyde brukere
Dagen etter var det stor jubel da ballbingen endelig kunne tas i bruk. På åpningsdagen spilte både store og små sammen.

– Kjempegøy! sier Sara.

– Bingen kan vi bruke til mange forskjellige aktiviteter. Jeg har vært her hver kveld, forteller en fornøyd Halvor.

– Det er fint å kunne bruke den både i skoletid og fritid, sier Silje.


Silje og Halvor

– Veldig bra, sier en opprømt Markus.

– Jeg har vært her tre timer hver kveld. Bingen ble kjempefin! forteller Lars Martin.


Markus, Sara og Lars Martin

Flere foreldre peker på at ballbingen nok kommer til å bli en ny, sosial samlingsplass i bygda. Her kan alle være med, om en vil være tilskuer og/eller aktiv. Dette er positivt for hele bygda.