Sist oppdatert: 18.12.2012 18:02

Engler daler ned i skjul?

ANNE HILDE ØIGARDEN 
Kjære hedølinger!  Takk for at dere har tatt så vel imot engelen fra Hedalskirka! Den første hærskare som kom flyende fra Kapp på Østre Toten i begynnelsen av adventstida, er praktisk talt utsolgt – så nå er det bare å sende bud på resten av den hærskaren som ble avtalt i første omgang. Kanskje må det også bli en annen omgang? 

Engelen som er henta fra dørjernet, nå på innsida av inngangsdøra, forma i tre og gjort enestående av Gudbrand Lia, er en helårsengel. Så fortvil ikke om du ikke fikk tak i en nå før jul, engelen virker på nyåret også!  

Dersom vi legger vekta på at den er en ”følgeengel”, kan den være et uttrykk for at Guds gode budskap og milde nærvær følger oss i hverdagen. Likeså om vi legger vekta på at engelen står støtt midt imellom glefsende drager. Da forteller den oss om et vern, en beskyttelse midt i hverdagens farer.  


Dørengelen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dørjern-engelen er en av flere engleskikkelser i Hedalskirka. I den kommende boka om Hedalskirka er det planlagt et eget kapittel om kirkas ulike engler. Mange av dem er godt synlige, mens andre må letes opp. Kanskje har du sett noen som jeg ikke har oppdaga? Flott om du sier fra! Ta en ekstra kikk når du er i kirka og meld fra om nye observasjoner! 

Så en utfordring; Noen vil fortsatt huske de to utskårne treenglene som i sin tid stod på hver sin side av alterringen. Antakelig kom de med ny alterring ved forlengelsen av koret under restaureringa i 1902. I følge Riksantikvarens arkiv, kom nåværende alterring i 1958 og da ble disse englene fjerna og satt vekk.   

De over 100 år gamle englene deler nå rom med konfirmantenes hvite kapper i et siderom til bårerommet. De sitter fortsatt fast på alterring-gjerdet og er derfor ikke så flyttbare, men er det ikke for galt at de skal stå slik bortgjemt? De engler som daler ned i skjul, pleier da å dukke opp igjen på et senere tidspunkt?! Hva med å benytte jubileumsåret til å få dem fram i lyset igjen? Ikke inn i kirka, men inn i bårerommet! Dersom de frigjøres fra alterringgjerdet, kan de trolig passe under hver av vegglampettene på frontveggen i bårerommet. Og  – det er nok lurest å gå vegen om menighetsråd, fellesråd, prost og biskop og eventuelt Riksantikvar før en starter motorsaga!


Foto: Trond Øigarden

Men hva vet vi om disse alterring-englene? Fint lite! Det finnes nesten ingenting skriftlig, men kanskje noen i bygda husker hva generasjonene før har fortalt? Hvem kan ha skåret dem? Kan kunstneren kanskje ha tenkt på begrepet ”keruber” mer enn engler? Ikke utenkelig der de stod og vokta porten til det aller helligste. 

Jeg er interessert i å komme i kontakt med dem som måtte vite noe om alterring-englene. Ta gjerne kontakt på mail; anne.hilde.oigarden@nord-aurdal.kommune.no eller send sms/ring 915 50 389 – eller skriv julekort til Prestegarden, 2910 Aurdal. 

Jubileumsåret er snart i gang. Det er masse spennende å glede seg til! Med tjuvstarten om bjørneskinnet og den oppsiktsvekkende dateringa av det, har vi fått en flying start på jubileums-arrangementene. De kommer som perler på en snor utover året. Jubileumskomiteen jobber godt under inspirerende ledelse av Elling Fekjær. Søndag 13. januar blåses jubileumsåret i gang med musikkorps, Salto, ordfører og kirkestab i gudstjeneste kl. 11. Gå ikke glipp av den! 

Men først skal vi feire jul – ! Gledelig jul til alle i Hedalen – og alle hedølinger andre steder!
Et godt og givende, interessant og lærerikt jubileumsår ønskes alle!