Sist oppdatert: 23.02.2012 06:45

Innsamling til skolekjøkkenet

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Styret for Hedalsfjella har bevilget 50 000 kroner til renovering av skolekjøkkenet. I tillegg er det kommet inn flere private gaver og varsel om dugnadstjenester.

Torsdag 23.2. er det kommet inn 147 000 kroner. På dugnadslista står det 35 timer.

  • Se oversikt over pengebidrag her.

  • Her finner du varslede dugnadsbidrag.

  • Se foreløpig prosjektbeskrivelse her.

Vi håper at lag og foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre kan støtte opp om tiltaket slik at vi kan realisere prosjektet. Kommunestyret har bevilget 300 000 kroner, og hele prosjektet har et budsjett på 700 000.
 

Innsamlingen
Innsamlingen består av to deler: Det er mulig å gi arbeidstid, og i tillegg trenger vi penger. Verdien av dugnadsgaver og penger må altså være minimum 400 000 kroner.

  • Når det gjelder dugnadstimer, kan disse forhåndsmeldes til leder i HSV, Arne Heimestøl på e-post arne@hedalen.no.

  • Gaver til prosjektet betales direkte til HSV sin bankkonto
    6185 05 29832. Dersom vi ikke skulle lykkes med å komme i mål med finansieringen, vil pengene bli tilbakeført til giverne.