Sist oppdatert: 24.02.2012 19:49

Løypelag med stor suksess

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: LINE WERMUNDSEN MORK OG HELGE NORDBY
 

Flere var skeptiske. I 2006 ble det likevel samlet inn over én million kroner slik at Hedalen Løypelag kunne stiftes.

 

Ny løypemaskin ble kjøpt inn, et omfattende løypenett ble klargjort – med velvilje og tillatelse fra samtlige grunneiere. På Søbekkseter ble det reist en stor garasje, og i slutten av 2006 startet et gjeldfritt Hedalen løypelag ordinær løypekjøring i Hedalsfjella.


Lagarbeid

Dugnad er et kjent begrep i Hedalen.  At hyttefolket sammen med bygdefolk skulle gå sammen om et såpass omfattende tiltak, var nytt.  800 hytteeiere og knapt 800 bygdefolk skulle vise seg å være tilstrekkelig til å skape et av de mest veldrevne løypelagene i landet. – Løypelagsarbeid er lagarbeid, sier Line Wermundsen Mork som har vært styreleder helt fra løypelaget ble startet.

 

 


Ved Larsputten på vei mot SurtindNyskapende
For her tenker man ikke først og fremst på å tjene penger. Et stabilt styre og en stabil gjeng løypekjørere og andre medarbeidere jobber for det aller meste på dugnad. Inntektene laget får, brukes i hovedsak til maskiner, drivstoff, utstyr og vedlikehold, og sponsorer har sett at Hedalen Løypelag er en god samarbeidspart. I disse dager vises dette ved gratis utdeling av skiløypekart. Løypelaget har fått gleden av å være pilot-område for produksjon av slike kart i regi av Jacilla, bedriften som driver nett-tjenesten Skisporet.no. 

 

 


 

Stort løypenett
Huskyen til løypelaget brukes som regel to dager hver uke. På fredager kjøres løypenettet i Søbekkseterområdet. Før hanen varsler lørdagsmorgen nede i Hedalen, er løypemaskina på rundturer i områdene ved Teinevassåsen. Gps forteller hvor maskina er og har kjørt. Slikt kan skigåere lese av på diverse elektroniske duppeditter.


De tre scooterne løypelaget disponerer, brukes til litt løypekjøring og mye arbeid med stikker, skilt og rydding mv.

 


Harald Kjensrud er både løypekjører og vedlikeholdsansvarlig.
 

I pakt med ny trend
Interessen for å gå på bortoverski er økende. Det 12 mil lange løypenettet gir utfordringer både for liten og stor, og her kan en velge om en vil gå løyper med liten eller noe større høydeforskjell. Den skal være skikkelig sprek som vil gå hele nettet på én dag!

Noen løyper går i skogsterreng, og disse holder seg bedre tidlig i sesongen enn løypene som kjøres på snaufjellet.
 

Gull verdt
– Godt tilrettelagte skiløyper av høy standard er en viktig forutsetning for utvikling av hytteområder, sier salgsleder Helge Nordby i Hedda Hytter. – Vi støttet etableringen av Hedalen Løypelag og merker nå at det er lettere å selge tomter og nye hytter i Hedalen. Nordby peker også på at eksisterende hytter brukes oftere enn før. – Det har ført til flere bestillinger av tilbygg og restaureringer – og ringvirkninger for øvrig næringsliv i bygda og kommunen.

 

Satser videre
Det siste årsmøtet vedtok at en skal sette i gang prosess med å skaffe ny løypemaskin. Det betyr trolig en investering på minst 1 500 000 kroner.

Lagets velholdte Husky vil bli solgt. Det trengs en enda kraftigere maskin til å kjøre det omfattende løypenettet. Noe penger har en på bok, løypebidrag skaffer ca. 300 000 kr i året, styret har stor tiltro til at nye andeler vil komme på plass, og søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen er sendt.
 

Nylig besluttet laget å skaffe to nye sporsettere til scooterne. Bedriften Promec i Hølera har laget en modell som løypelaget har testet ut. – Det er hyggelig å kunne bruke lokale leverandører også, sier løypelagsleder Mork.

Et eksempel på hvor høyt løypelagets innsats verdsettes, fikk en før jul. Da ble en splitter ny scooter gitt som anonym gave til løypelaget.

 

 


 

Fakta

  • 330 andeler á 3000 kr ble tegnet i 2006.

  • Sponsorer sørget for resten av finansieringa – slik at laget kunne startes gjeldfritt.

  • Til sammen er det tegnet andeler til en verdi av 1,67 millioner kroner.

  • Laget har en Husky løypemaskin fra 2006 og tre scootere.

  • Maskinene står i en stor, isolert garasje.

  • Løypenettet er på 12 mil.

  • Frivillig årlig løypebidrag er på 750 kr.

 


Flotte løyper mot Seterknatten