Sist oppdatert: 11.02.2012 11:46

HSV samler inn til skolekjøkken

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
 

Like etter skoleslutt starter rivearbeidet på skolekjøkkenet på Hbu, og 1. august begynner byggearbeidene. Tiltaket vil koste minimum
700 000 kroner. Kommunen har stilt opp med 300 000. Nå er det vår tur til å bli med på spleiselaget som skal gi elevene et nytt skolekjøkken, men også tjenlige kjøkkenlokaler til samfunnsdelen i skolebygget
.

 

HSV har engasjert Finn Holm Olsen til å være prosjektleder. Tor Einar Fekjær skal ha hovedansvaret for snekkerarbeidet. Det skal i tillegg gjøres avtaler med elektriker og rørlegger. Dette tar Finn seg av. Sluttbehandling av tegninger skjer i februar. Deretter legges prosjektet fram til godkjenning for Sør-Aurdal kommune.

 

Innsamlingen
Innsamlingen vil bestå av to deler: Det vil være mulig å gi arbeidstid, og i tillegg trenger vi penger. Verdien av dugnadsgaver og penger må altså være minimum 400 000 kroner.

  • Når det gjelder dugnadstimer, kan disse forhåndsmeldes til leder i HSV, Arne Heimestøl på e-post arne@hedalen.no.

  • Gaver til prosjektet betales direkte til HSV sin bankkonto
    6185 05 29832. Dersom vi ikke skulle lykkes med å komme i mål med finansieringen, vil pengene bli tilbakeført til giverne.


Innsamlingsoversikt

HSV har på sin nettside opprette en oversikt over dem som har gitt gaver og beløpets størrelse. Dugnadstimer registreres også. For dem som ønsker det, er det mulig å gi gave(r) anonymt. Ved innbetaling kan en bruke merknadsfeltet og/eller e-post til arne@hedalen.no for å gi beskjed om dette.


Ca. annenhver uke vil HSV legge ut oppdatert informasjon om hvordan innsamlingen går.