Sist oppdatert: 04.01.2013 04:39

Kjøper splitter ny løypemaskin

LINE WERMUNDSEN MORK OG HELGE NORDBY
  Hedalen Løypelag har bestilt en hypermoderne, miljøvennlig løypemaskin som om kort tid vil være på plass på Søbekkseter.

Da løypelaget ble stiftet i 2006, ble det teknisk og økonomisk anbefalt å bytte maskin hvert femte år.

Årsmøtet i 2011 besluttet å vurdere dette, og på ettervinteren i 2012 ble det testet maskiner og vurdert hva vi teknisk ønsket etter seks års erfaring. Pristilbud ble innhentet, og forhandlinger med to aktuelle leverandører ble gjennomført.

Negative svar på søknader
Løypelaget søkte Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte til bytte av maskin, men dessverre fikk vi negativt svar fra begge, det siste like før jul. Den økonomiske situasjon til løypelaget er likevel så god at årsmøtet i 2012 gikk inn for bytte av maskin uansett utfall av søknadene. Våre kjørere, som alle kjører løyper på sin fritid og i stor grad på dugnad, fortjener en moderne og teknisk sikker maskin. Slik er vi også sikret gode løyper.

Spleiselag
Den forrige maskinen ble helt og holdent finansiert med andelstegningen i 2005-2006. Fortsatt er det mange hytteeiere og andre faste bruker som ikke har tegnet andel. Nå er anledningen der igjen! Vi bruker det meste av oppspart kapital ved innkjøpet og trenger nytt tilskudd.

Medlemskap (tidligere andel)

Løypelaget endret organisasjonsform høsten 2012 og er nå en forening, ikke et andelslag. Derfor selger vi nå medlemskap og medlemsbevis istedenfor andeler. Ellers er alt uendret. Medlemskapet gir eierskap i foreningen og stemmerett på årsmøtet. Midlene benyttes til investeringer.

Løypebidrag
Alle skiløpere, medlemmer eller ikke, oppfordres i tillegg sterkt til å slutte opp om det årlige bidraget. Beløpet er i år anbefalt kr 750,-. Løypebidrag finansierer driften av laget (diesel, godtgjørelse og andre løpende utgifter).

Medlemskap tegnes og løypebidrag betales til konto 6185 05 30490. Ved medlemstegning trenger vi også en e-post til loypelag@hedalen.no med navn, adresse, hyttested og mobiltelefonnummer.

Ny og miljøvennlig maskin
Ny maskin blir levert i midten av januar. Vi har valgt det siste nye: En miljømaskin fra tyske Kässbohrer. Vi bytter både leverandør og fabrikat, og blir nå det første løypelaget med den nye miljømotoren fra Mercedes. Det er vi grepa stolte av! De nye motorene blir et krav i nye maskiner, med tilhørende høyere kostnad ved bytte.

Bredere og mer fleksibel
Den nye maskinen er 30 cm bredere enn den forrige, har vinger som kan legges ned på hver side, og kan med det lage både enkeltspor og skøytebredde der bredden i terrenget tillater det.

Noen tekniske detaljer
Kässbhorer Pistenbully 100 – levert av ANTRA på Lillestrøm

Motor: Mercedes Benz, 4,82 liter 204 hk, 800 Nm, EUROMOT 4i Beltebredde: 2,8 meter 12-vegs frontskjær, bredde 2,7 meter løypefres 2,8 meter.


 
Fakta om Hedalen Løypelag
  • Løypenettet er på 12 mil

  • Det er 350 medlemmer i Hedalen Løypelag

  • Nye medlemmer betaler 3000 kr.

  • Det årlige løypebidraget er på 750 kr.

  • Løypelaget er basert på hytteeiere, grunneiere, næringsliv og bygdefolk

  • Laget disponerer én løypemaskin, tre snøscootere og en stor garasje

  • Snøscootere benyttes til løypekjøring og grunnpreparering i vanskelig terreng, samt til utsetting og innehenting av løypestikker

  • Løyper kjøres til vanlig på fredager og tidlig på lørdager.

  • Stor dugnadsinnsats og kreativ begeistring er en viktig årsak til lagets suksess.