Sist oppdatert: 27.05.2015 06:10

Ruggstien åpnet

  SIGRID HAUGEN
Lørdag 23. mai, pinseaften, ble Ruggstien i Vassfaret offisielt åpnet av leder i DNT Ringerike, Erik Brenden.
 

70 personer i alle aldre hadde møtte fram ved Storemyr, og de aller fleste ble med på turen opp til minneplata. Leder i Mikkjel Fønhus-foreningen, Ole Bjarne Strømmen, ønsket velkommen og orienterte.

 


Arne Nævra og Erik Brenden

  • Les Erik Brendens tale her.

Stiprosjektet
Brenden fortalte om bakgrunnen for, og arbeidet med, stiprosjektet, som er et samarbeid mellom Mikkjel Fønhusforeningen og DNT Ringerike. Grunneier Osvald Fossholm har velvillig stilt grunnen til disposisjon.

 

Bakgrunnen for minneplata, slik det er gjengitt på infotavla der stien starter:
13. mai 1908 felte Steinar Steinarsen Ormerud den største bjørnen som noen gang har blitt skutt i Vassfaret. Dette skjedde etter den lengste bjørnejakta i Norges historie. Sju uker i strekk ble det jakta på den. På det meste var 28 mann med på laget, både fra Hedalen og Hallingdal. To år tidligere døde gjetergutten Johan Sagadalen etter et møte med en bjørn ved Domfet, og storjakta ble utløst av harme over guttens død. Det er imidlertid ganske sikkert at det var en annen og mindre bjørn som skamferte gjetergutten.
 

I 1919 ga Mikkjel Fønhus ut ”Der vildmarken suser”, der disse hendelsene skildres. Bjørnen fikk der navnet Rugg.

 

13. mai 1998, altså 90 år etter hans død, ble det avduka et minnesmerke over Rugg der han falt øverst i Storebekkseilen.Ruggstien ble planlagt som en del av Fønhusprosjektet. Storsatsinga Fønhuskoia ved Strøen, med infotavler, bilder og Fønhus-sitater, ble åpna i juni 2013.


Høsten 2013 ble stien fra Storemyr og opp til minneplata grovrydda og merka, og fullført nå i vår. Fønhusforeninga har sørga for infoskilt, bilder og sitater langs stien. Den er 3,3 km lang og har en høydeforskjell på 450 meter.

 

Se disse oppslagene:

Trekanten i Vassfaret
Ruggstien utgjør siste biten av DNT Ringerikes prosjekt ”Trekanten i Vassfaret”. Storekrak – Vassfarkoia – Fønhuskoia er tidligere rydda og merka, sommeren 2014 ble Strøen (Fønhuskoia) – Ruggplata fullført. Rydding og merking er utført på dugnad av DNT-medlemmer fra Ringerike og Hedalen.

 

Ved minneplata fikk vi høre den kjente innledningen til ”Der villmarka suser”, og de siste sidene i boka, som skildrer Ruggs siste dager.

 

Kåseri
Her oppe fikk vi ekstra bonus. Den kjente naturfotografen, bjørneeksperten og vassfarentusiasten Arne Nævra holdt spontant et kåseri om bjørn.

Nævra hadde med seg Sigmund Unander, som hadde tatt turen til gamle trakter for å bli med på turen. I 1969–1974 bodde han og kona i Hedalen og Vassfaret i forbindelse et stort internasjonalt biologisk program (IBP).

Unander trålet den gang Vassfartraktene på kryss og tvers utallige ganger på jakt etter bjørnespor og annen dokumentasjon om bjørnstammen.    (For interesserte vises det til boka ”Natur og menneske i Vassfaret” fra 1983, redigert av Kåre Elgmork). Levende fortalte Unander om sine opplevelser fra disse åra.

 

Ny turmulighet
Ruggstien er blitt en fin tilvekst til de mange turmulighetene i vårt vakre nærområde!

 


Mye folk ved åpningen


 


Snora klippes

 


Tydelig merking

 


Bilde lang stien

 


Målet i sikte

 


Minneplata

 


Mye folk ved minneplata

 


Arne Nævra forteller

 


Sigmund Unander forteller

 


Vakker natur på returen
 

Se også infotavle vi finner i begge ender av stien.