Sist oppdatert: 05.08.2016 05:47

Lavspent- og fiberutbygging i Hedalen sør

 

ARNE HEIMESTØL

– Jeg håper at de 68 kundene som er med i utbygginga, skal ha fått oppgradert lavspentnett og fiber før nyttår, sier daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang.

 

Planarbeidet er fullført, og nå er arbeidet med å få på plass nye trafokiosker igangsatt. – Mange stolper skal skiftes ut – det har hakkespettene et visst ansvar for, opplyser Sætrang, som også kan fortelle at entreprenør som skal forestå fiberblåsing og fiberskjøting, er engasjert.

 

I oktober vil de første av de 68 kundene ha fått fiber. Utbygginga inkluderer de som bor på Storrustemoen, men Goplerud kom ikke med i prosjektet. Det gjorde heller ikke en fritidsbolig fordi tilskuddsordningen som delfinansierer fiberutbygginga, ikke støtter denne typen boliger.

 

Hele prosjektet har et budsjett på 4,5 millioner kroner.