Sist oppdatert: 28.02.2018 18:05

Nøkkeltall om prosjekt Sør-Aurdalshallen

 

ARNE HEIMESTØL

Planarbeid for det som nå kalles Sør-Aurdalshallen har pågått i snart seks år. I april 2012 vedtok kommunestyret at C-blokka på 1 410 m² skulle rives.


De første bruttokostnadene for prosjektet var på 75 000 000 kr. Det siste tallet som kom på bordet til kommunestyret 22.2.2018, var 169 000 000 kroner, og den planlagte hallen har over tre ganger så stort areal som bygget den skal erstatte.


Kommunen sliter allerede med å vedlikeholde bygningsmassen den har i dag. For lite penger settes av til å oppfylle målet om verdibevarende vedlikehold. Bygges Sør-Aurdalshallen slik de siste tegningene viser, øker kommunens bygningsmasse med ca. 3 000 m² netto.


FDV-kostnader er årlige utgifter kommunen vil ha til forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. I tillegg må kommunen betale renter og avdrag på lån.

 

Vi har samlet sentrale nøkkeltal fra sakskart, saksframlegg og møteprotokoller på kommunens hjemmesider. I tillegg har vi fått noen opplysninger fra bygningsingeniør Oddleiv Juvkam.

 

 

Kr/areal –> Totalsum
brutto kostnader
Finansiering
lån/fond
FDV pr. år
 
Renter og
 avdrag pr. år
Sum FDV og
finans per år
Areal
Møte/dato
Vedtak i k.st.
19.4.12: C-blokka
skal rives. Ny plan
for hele Fossvang-
området
         

C-blokka:
1 410 m²

Vedtak i k.st. 19.09.13:
"Sør-Aurdal
kulturhus"
75 000 000 kr          
Vedtak i k.st.
18.06.15
«Idretts og kulturanlegg»
120 000 000 kr 73 500 000 kr ca. 2 200 000 kr
i år 6.
Inkl.
787 000 spart
fra C-blokk
3 675 000 kr
(5 % pr. år)

5 875 000 kr
(i år 6)

4 255 m²
Fra adm. til k.st.  6.12.16

146 500 000 kr

93 500 000 kr

 

 

  4 736 m²
Vedtak i k.st.
06.12.16
«Sør-Aurdalshallen»
139 400 000 kr

82 500 000 kr
+ fond 6,5 mill.
Sum:
89 000 000 kr

? 4 125 000 kr
(5 % pr. år)
bare for lån

?

 

4 400 m²
Fra admin til k.st. 22.6.17 151 000 000 kr 98 300 000 kr ?   ? 4 400 m²
Vedtak i k.st.
22.6.17
Ut på anbud for å avklare reelle kostnader 89 000 000 kr
"er absolutt"
? 4 125 000
(5 % pr. år),
bare for lån

?

4 400 m²
Frå adm. til
k.st. 22.02.18
(etter anbud)
169 000 000 kr
Inkl. 10 mill. i prosjektkostn.?

106 000 000 kr

3 560 000 kr
(Sweco)
 

5 300 000
(Hvis alt lånes)

8 860 000 kr

4 400 m²