Sist oppdatert: 15.07.2019 14:19

Skogrydding langs fylkesveg 243

  ARNE HEIMESTØL

Skogryddinga langs fylkesveg 243 har gitt gode resultater. Flere vil gjerne at det ryddes mer.


Skogsmaskinene nærmer seg Digene

Odd Arne Klemmetsrud er én av grunneierne som ikke har blitt kontaktet av Statens Vegvesen. – Jeg ser positivt på arbeidet som er gjort til nå. Det øker trafikksikkerheten og bidrar til at vi ser mer av bygda, sier han.

Vedtatt reguleringsplan

– Det er reguleringsplanen som ble vedtatt i fjor som styrer skogryddingsarbeidene som nå gjennomføres langs fylkesveg 243 fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke, sier Syver Øistuen i Statens vegvesen.

– På enkelte eiendommer var det ikke nødvendig å erverve grunn for å få gjennomført arbeidene. På disse eiendommene har vi derfor ikke hogd noe skog, sier Øistuen.

– Vi ser nå at disse strekningene blir veldig synlige når det blir såpass åpent på resten av vegen. I løpet av høsten vil vi vurdere om det skal hogges noe mer på disse strekningene, eller om vi skal kappe ned greiner etter ‘Vegens frie rom’- prinsippet (3 m ut fra vegkant og 5,5 m over vegbane).

Øvrige arbeider

– Jeg har forstått det slik at gravearbeider vil starte opp etter ferien, sier Øistuen. – Planen er å få gjennomført alt forarbeidet slik at vegen er klar for dekkelegging til neste sommer. Ved slikt arbeid er ikke alltid mulig å registrere alt på forhånd. Det kan derfor dukke opp uforutsette situasjoner som kan forskyve arbeidet noe.