Sist oppdatert: 18.11.2019 11:44

Fylkesveg 243 får etterlengtet vedlikehold

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Vegarbeidene fra kirka til Buskerud grense vil fortsette til de er så godt som ferdige ved juletider. Til våren vil firmaet Brødrene Dokken komme tilbake for å rydde opp der slikt arbeid blir hindret på grunn av vinter. Statens vegvesen planlegger asfaltering i 2020.

Vidar Røang i Brødrene Dokken forteller at selskapet har tre gravemaskiner og 3–5 lastebiler i drift på veganlegget. For en stund siden ble noen vegstubber asfaltert. Nå er det for seint på året til å gjøre slikt arbeid på gjenstående parseller.

Mange stikkrenner byttes ut fordi de gamle har kollapset eller er ødelagt. På slike steder fylles det opp med solide pukklag for å lage myk overgang mellom gammel og ny vegbane.

Deler ut ros

Røang kan fortelle at det ikke vil bli stenging av vegen i resten av anleggsperioden. Han roser trafikkante for godt samarbeid. – Mitt inntrykk er at vegfarende er glade for arbeidet vi gjør.

Ros vanker det også til Joker Hedalen. Denne butikken sørger for middagsservering til anleggsarbeiderne.


Her er det laget dyp grøft. Vegbanen ved Steinbråtan har vært svært ujevn.


Fjell pigges opp


Middag på Joker Hedalen