Sist oppdatert: 28.10.2019 18:20

Vil ta opp igjen skolesaken

  ARNE HEIMESTØL

Det ble frisk debatt på dialogkonferansen på Tingvoll mandag da rådmannen tok til orde for å legge ned både barneskolen i Begnadalen og ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole.Rådmann Haakon Boie Ludvigsen

Hedalen.no var ikke til stede på konferansen. Vi har derfor spurt ordfører Marit Hougsrud (Sp) hva som skjedde.

– Rådmannen orienterte om budsjettarbeidet, og i dette arbeidet ligger det mange forslag til endringer og kutt. Endringer i skolestrukturen kommer som et forslag blant en rekke andre forslag. For eksempel foreslås det en ekstra økning i eiendomsskatt, og det ligger også inne forslag på kutt på flere millioner innen helse og omsorg. Vi hadde også en god runde på temaet næringspolitikk i møtet i dag.


Ordfører Marit Hougsrud (Sp)

– Tapsprosjekt

Kjell Eriksen (TPK) hadde liten sans for rådmannens forslag om skolenedleggelser. – Jeg mener at begge skolene bør bevares. Å legge ned disse skolene vil på lang sikt bli et stort tapsprosjekt.


Kjell Eriksen (TPK)

Skolevedtaket har skapt trygghet

– Rådmannens forslag er ikke i tråd med Arbeiderpartiets politikk, sier Roger Kjensrud. – Vi kommer til å jobbe hardt med å gå gjennom poster der det kan være mulig å spare det som trengs. Nå må det være ro rundt skolesaken slik at vi kan jobbe med det som er avgjørende viktig: Å snu den negative befolkningsutviklingen i kommunen.

Kjensrud mener skolevedtaket fra 2015 har fungert som en trygghet for dem som flytter tilbake til Sør-Aurdal. Trygghet og forutsigbarhet må til dersom næringslivet og offentlige tjenester skal klare å rekruttere og ta vare på de medarbeidere som trengs. Ikke minst er dette viktig når noe av målet må være å skape nye arbeidsplasser i kommunen vår, sier Kjensrud.


Roger Kjensrud (Ap)