tUtbygging av Hedalsheimen bo- og servicesenter.

Rådmannen har lagt fram følgende forslag til vedtak for kommunestyret:

  1. Det legges til rette for utbygging av omsorgsboliger i Hedalen.

  2. Det må utredes nærmere om hvor stor del av eksisterende bygningsmasse rundt Hedalsheimen bo- og servicesenter som kan nyttes til omsorgsboliger.

  3. Som følge av pkt. 2 vil antall nye omsorgsboliger utredes nærmere, herunder hvem som skal ha utbyggingsansvar.

Skriv gjerne meninga di om dette forslaget på Forum.  


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |