t Resultat av TV-aksjonen i Sør-Aurdal

Det kom inn 35.815,50 kr i Hedalen til SOS-barnebyer. I fjor var resultatet 21.566,50 kr. Arbeidsdagen til elevene er inkludert i beløpet. Her kom det inn 9.580 kr. Vaffelsteiking innbrakte 150,50 kr. 

I Sør-Aurdal kom det inn 113.339,50 kr. Det er 38.339,50 kr mer enn i fjor. Søndag kveld lå Sør-Aurdal på opplandstoppen med 33,45 kr pr. innbygger.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |