t Følgende vedtak ble gjort i kommunestyret 26.10.

  1. Det legges til rette for utbygging av omsorgsboliger i tilknytning til Hedalsheimen bo- og servicesenter.

  2. Det må utredes nærmere om hvor stor del av eksisterende bygningsmasse rundt Hedalsheimen-  bo og servicesenter som kan kan nyttes til omsorgsboliger.

  3. Saken utredes i samarbeid med Formannskapet slik at søknadsfristen kan overholdes.

  4. For å utnytte statstilskuddet, legges det til rette for full rehabilitering av Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen bo- og servicesenter.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |