t 

 

 

 

 

 

 

Brobygging ved Hedalen Pilegrimsgård

I uke 21 har det vært TV-opptak på Hedalen Pilegrimsgård hver dag.  Et team på 16 medarbeidere fra NRK har filmet bygging av bro over elva.   

Tre kristne, en buddhist, en muslim, en samisk sjaman, en humanetiker og en fra New Age har bygd bro og samtalt med hverandre.  NRK gjør opptak til en serie på åtte programmer som skal gå på NRK 1 hver søndag kl 18.30. fra 2. juli til 12. august.  Programserien får tittelen "Brobyggerne".

Et snekkerlag bestående av Tor Einar Fekjær, Arne Omsrud og Svein Gunnar Huset fra Hedalen står for selve brobygginga.   Reidar Heiene har det faglige ansvaret for broprosjektet.  På TV-programmet vil deltakerne fra ulike religioner framstå som de som bygger bro i dobbelt forstand.

Byggearbeidet gjøres nok mer tungvint enn den ville ha vært hvis snekkerne hadde vært alene om jobben.  Blant annet har man brukt taljer for å få de enkelte delene av broa på plass.

Den nye broa kommer til å bli stående.  For Hedalen Pilegrimsgård vil den gjøre tilgangen til friområder på vestsida av elva lettere.  Bygdefolk og andre er også velkomne til å bruke broa når den er ferdig.  

"Etablerte stier og turveier bør ikke få gro igjen", sier Hasle, leder på Hedalen Pilegrimsgård.  Vedlikeholdes de,  vil det være lettere å gå langs med Kongeveien og andre stier ved den idylliske elva.  Hasle forteller at han er glad for det arbeidet som nå gjøres for å rydde skog langs med elevbredden på Engene.  

På bildet til høyre ser vi en av deltakerne i "Brobyggerne".  Han heter Eirik Myrhaug og kommer opprinnelig fra Gratangen i Troms.   Myrhaug har med seg samisk tromme som han brukte ute i naturen torsdag morgen. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |