t


 

 Vassfarbrøtninga år 2000

450 kubikkmeter tømmer lå og ventet i grime i Øvre Grunntjern.  Tidlig lørdag morgen 27.5. åpna Anders Vidar og Kristoffer Storruste Strøsdammen. 

Klokka 12.00. var mye folk samla, og prosjektleder Tidemann Kolsrud innleda om skogsdrifta i Vassfaret.  

Anders Vidar Storruste intervjua Ola Grøvslien, Arne Steinsrud og Kristoffer Storruste om jakt og fangst i gamle dager.

Klokka 13.45. blei nåledammen på Øvre Grunntjern åpna, og gjennomsleppinga av tømmeret starta. Brøtningssjefer i år var Jarle Heiene og Ole-Bjørn Odden.

Nå gjenstår det ei ukes arbeid med å få tømmeret ned til Nevlingen og i land der. -Harry Brenden hadde gått 5,4 km inn til Grunntjern.  Hittil i år har han gått 26 - 27 mil!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |