tPROGRAM FOR VISITAS I SØR-AURDAL 10. – 15. OKTOBER 2000 

Tirsdag 10.oktober

Kl. 19.00 – 21.00

Møte m/Hedalen menighetsråd i presteboligen. 

Onsdag 11.oktober:
09.00 – 09.20 Morgensang i Hedalen kirke.
09.30 – 12.15    Møte med kirkelig ansatte hos daglig leder Gunvor Heiene.
13.00 – 15.00  Møte m/Bagn sokneråd på Bagnsmoen.
15.00 – 15.45 Samtale m/daglig leder på kirkekontoret, Tingvoll.
16.00 – 17.15    Middag.  Leder i Bagn sokneråd Sissel A. Bakke.
17.30 – 19.15 Møte m/Reinli sokneråd i Reinli kapell.

19.30 – 21.00   

Aftensang i Reinli kapell.  Kveldsmat.

Torsdag 12.oktober
Kl. 08.15 – 08.30 Morgensang i Leirskogen kirke.
08.30 – 10.30 Møte m/Sør-Aurdal kirkelige fellesråd i Leirskogen kyrkjestugu
10.30 – 12.30     Møte m/Leirskogen sokneråd i Leirskogen kyrkjestugu.
 12.45 – 13.30 Besøk i boligene til psykisk utviklingshemmede, Bagn.
14.00 – 15.30   Møte m/lærerne i barne- og ungdomsskolen, Begnadalen skole.  Biskopen foredrar over temaet: ”Yrkesetikk for lærere”.  Samtale.
16.30  Middag.  Hedalen Pilegrimsgård.
17.30 – 18.30 Samtale m/kallskap. Kjell Ellefsen.
19.00 – 20.30

Dialogmøte i Hedalen kirke.  Tema:  ”Hvilke konflikter kan kirken leve med?”  

Panelsamtale under ledelse av Jon Andreas Hasle:  Rosemarie Köhn, Georg Johnson, Gunvor Heiene, Eldor Bråthen og Arne Heimestøl.

20.30 – 21.00 Pause m/enkel servering.
21.00 – 21.30 Forbønnsgudstjeneste i Hedalen kirke.  Hedalen sangkor medvirker.
Fredag 13.oktober
09.00 – 09.45 Skolegudstjeneste i Begnadalen kirke. 
09.45 – 12.00 Møte m/Begnadalen menighetsråd i kirken.
13.00 – 13.45 Besøk til Sør-Aurdal ungdomsskole.
14.00 – 16.30  Møte m/Sør-Aurdal kommune og lensmannen.
16.30 – 17.30   Middag m/kommunen
18.00 – 20.00

Møte m/frivillige lag og foreninger samt utvalg under menighetsrådene, Begnadalen skole.

20.00 – 21.00   Tomasmesse i Begnadalen kirke.  Hedalen sangkor medvirker.
Lørdag 14.oktober
10.00 – 11.00   Familiegudstjeneste i Leirskogen kirke.
11.30 – 12.30 Besøk til Sør-Aurdalsheimen.  Andakt v/biskopen.
13.00  Middag.  Hedalen Pilegrimsgård.
Søndag 15.oktober
11.00     Visitasgudstjeneste i Bagn kirke.  Sør-Aurdalkoret deltar.
12.30      Kirkekaffe m/visitasforedrag på Bagn bedehus.

Biskopen vil under visitasen være ledsaget av internasjonal konsulent Bjørn Vilberg og prost Georg Johnson. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |