t
 

 

Årsmøte for Hedalssidene 

Hedalssidene har nå vært på nettet siden slutten av april 2000.  Det er Hedalen bygdeutvalg som står bak tiltaket, og Arne Heimestøl er redaktør.

Til nå er det laget 370 sider for 40 ulike formål.  Det er satt opp et samtaleforum der det i perioder er god aktivitet.  Siden 23. mai har det vært over 13.000. besøk på sidene.  Mange positive tilbakemeldinger gjør at vi tror tiltaket har livets rett.

I begynnelsen av februar skal det være årsmøte i Hedalen bygdeutvalg.  Der skal Arne ha et kort innlegg.  Kan du tenke deg å gi kommentarer til noen av punktene nedenfor på Forum?

 1. Startsida er viktig.  Redaktøren mener det bør skje noe her minst en gang hver uke.  Positive nyheter, lenker til nye sider, oppslag fra samlinger i bygda og varsel om hva som skal skje de nærmeste dagene bør være en fast del av denne sida.  

 2. Til nå har ni lag/foreninger fått egne nettsider.  Alle som ønsker det, bør få nettside i løpet av vårhalvåret 2001.

 3. 22 bedrifter/tjenestetilbud har fått sider.  Her gjenstår det å presentere flere.  Alle som ønsker det, bør få nettside i løpet av vårhalvåret 2001.

 4. Offentlig informasjon:  Her er det laget lenker til Sør-Aurdal kommune sine egne sider.  Hedalen barne- og ungdomsskole har etter hvert fått flere sider.  Det skyldes blant annet nettutgava av HeBu - posten som fungerer på samme måte som oppslagstavla.  

  Biblioteket og Fekjær har fått sider på plass.  Flere offentlige tjenestetilbud mangler presentasjon. Alle som ønsker det, bør få nettside i løpet av vårhalvåret 2001.

 5. Temaet "Reise og friluftsliv" er dekket med ti ulike sider.  Også her kan det gjøres mer.  Blant annet mener jeg vi aktivt bør markedsføre de muligheter bygda har for jakt, fiske og hyttebygging.  Til å gjøre det, trenger jeg samarbeidspartnere.  Hva kan kommunen, Fjellstyret, HeBe og andre bidra med?

 6. Kirke og kristenliv har 11 ulike presentasjoner.  Flere kan være aktuelle. Alle som ønsker det, bør få nettside i løpet av vårhalvåret 2001.

 7. Transportsidene:  Her tror jeg dekninga skal være bra.  Skulle noe mangle, ber jeg om å få beskjed.

 8. Innspill:  Disse sidene bruker jeg bl.a. til å komme med nyttige tips når det gjelder internettbruk og underholdning.  Sidene utvides etter hvert som jeg kommer over aktuelt stoff.  Her kan leserne gjerne gi redaktøren tips.

 9. Aktivitetskalenderen:  På aktivitetskalenderen legger jeg inn møter og aktiviteter i bygda.  Forutsetninga for at dette skal skje, er at  oversikt over møter og aktiviteter sendes inn til redaktøren.  Det beste er om disse foreligger på e-post.  Da er det lett å legge ut nye opplysninger.  Så langt har denne sida bare vært en betinget suksess.  Det skyldes at ikke alle benytter denne gratismuligheten til å gjøre aktivitetene sine kjent via nettet.

 10. Forum har hatt en god del innlegg.  Legesaka vakte stort engasjement.  Redaktøren ønsker mye større aktivitet på forumsida.  Dugnadsånda er noe som kjennetegner bygda vår.  Slik bør det være på mediefronten også.  Når bygdefolk og andre deltar med innlegg på Forum,  trekker dette lesere til de andre sidene også, og besøktallet går opp.  Jeg oppfordrer derfor flere til å skrive!  Til de som har litt angst for å bruke denne muligheten, kommer jeg med følgende tilbud:

 • Det er mulig å slette innlegg du har skrevet selv.  Les mer om det her.

 • Greier du ikke å fjerne noe du har lagt ut, kan redaktøren gjøre det.  Send en e-post til Arne, så ordnes dette.

 1. Finansiering:  Første året koster det hver leietaker 350 kr å ha sider på https://hedalen.no .  I tillegg tar Arne 200 kr pr time for å lage nettsider.  En enkel presentasjon lages på mellom en og to timer.  De fleste har derfor betalt mellom 550 kr og 750 kr for å få sider på nettet.

  Etablering av nettstedet kostet ca 3000 kr. Det antas at dette også vil bli størrelsen på den årlige avgifta til Active Isp.  "Leieinntektene" gir dermed overskudd.  Det brukes til å finansiere sider som ikke har faste inntekter.  Det gjelder f. eks. Oppslagstavla, Forum og startsida.  

  -Det er en god del arbeid med å vedlikeholde nettstedet.  Jeg antar at det går med gjennomsnittlig tre timer i uka til dette.  I tillegg til dette brukte jeg ca 40 timer på å lage grunndesignet.  

  I mai fikk jeg nytt digitalt kamera.  Dette kostet 10 995 kr.  Dette er nå finansiert på følgende måte:  

  Norsk nettskole:     

  5000 kr

  Sør-Aurdal kommune:  

  5000 kr

  Overskudd på leieinntekter:  

   995 kr

                 
  Konklusjon:  Til nå har nettstedet gitt redaktøren en del inntekter.  Men det har også gått med et stort antall dugnadstimer.

  Framtidig finansiering:  Her ønsker jeg forslag fra leserne:

 • Hva bør det koste å ha sider på https://hedalen.no ?

 • Hvordan kan en finne midler til å dekke en større del av arbeidstida som går med til å vedlikeholde det som i dag er gratistilbud på Hedalssidene?

 • Til nå har nettstedet vært fritt for reklame.  Bør det være det i framtida også?

 1. Design:  Det legges vekt på å gi sidene god design.  Kjartan Haugen har laget logoer til nettstedet vårt.  Flittig bruk av bilder er ett av virkemidlene.  Dette gjør at sidene kan bli tunge å laste.  Kom gjerne med kommentarer på design på sidene. 

 2. Flere medarbeidere:  Det er arbeidsomt å lage et slikt nettsted.  Det vil derfor være en fordel å få flere medarbeidere.

 • Bør redaktøren lære opp flere til å delta i utforminga av nettstedet?

 • Hvordan kan leserne bidra med bl.a. innspill via Forum og med tips til redaktøren om saker som bør dekkes?  

 • Bør redaktøren knytte til seg et lite korps av skribenter slik at nettstedet kan bli enda mer levedyktig?

Skriv innleggene dine på Forum.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |