t 

 

 

To års ventetid på Hedda-hytter

En kunde som skriver kontrakt om levering av Hedda-hytte i dag, kan ikke regne med å få den levert før sommeren 2003. Selv om kapasiteten er blitt flerdoblet hos HEBE de siste årene, er både produksjon og monteringskapasitet i dag sprengt.  HEBE opplever allerede det flere spår, at gode håndverkere  i framtiden vil bli mangelvare.

For HEBE har håndverkere blitt så verdifulle at daglig leder Harald Arne Haugen selv er ute og spikrer en sterkt etterlengtet uteplass. Den positive responsen i markedet skyldes nok mye byggesystemet HEDDA.  Etter flere år med produksjon av Bete-Beitski, utviklet HEBE i samarbeid med siv.ark. Jon Haug byggesystemet HEDDA på begynnelsen av 90-tallet.  Dette var et langt mer fleksibelt og tilpasningsdyktig byggesystem.

-I tillegg til å imøtekomme kundens ønsker til størrelse og planløsning, er det også av stor betydning at hytta tilpasses tomta den skal bygges på, sier salgsleder Helge Nordby til Hedalen.no. -  Dette betyr at vi sjelden bygger to like hytter. Jon Haug benyttes på hvert enkelt prosjekt og tegner stadig nye løsninger.

Dagens marked stiller stadig større krav både til produksjon og leverandør. Totalentrepriser har derfor blitt svært vanlig, hvor HEBE har hovedansvaret fra byggemelding til innflyttingsklar hytte, - gjerne med innlagt strøm, vann og andre fasiliteter.

HEBE har i dag bygget opp kompetanse for å imøtekomme kravene som stilles, og i tillegg benytter de seg av flere dyktige montørlag fra Hedalen. Avtale med disse blir gjort i god tid, - noe som er nødvendig i dagens situasjon, i og med at også disse melder om fulle ordrebøker. 

Mangel på arbeidskraft

- Både i dag og i fremtiden vil det bli mangel av håndverkere, ikke minst innenfor tømrer- og snekkerfag, fortsetter  Nordby. - Her ligger en utfordring for både skole og næringsliv til å motivere ungdom til å utdanne seg innenfor disse fagområder.

Et samarbeid mellom ungdomskolen og næringslivet vil kunne gi ungdom informasjon om både faglige utfordringer og arbeidsmuligheter i bygda vår, noe som igjen vil kunne føre til at dagens ungdom etter videreutdanning kan bli motivert til å komme tilbake til Hedalen og sikre en fortsatt ”levende bygd”. 


Nettsideansvar: Arne Heimestø|