t 

 

 

Røde Kors låner ut redningsvester

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps har bestemt at vi skal låne ut gratis redningsvester til alle som vil låne dette. Tilbudet gjelder for alle sambygdinger, begnadølinger, hyttefolk og andre.

Røde Kors har kjøpt inn 25 nye vester i tillegg til at vi har 25 fra før. Totalt har vi nå 50 vester i alle mulige størrelser til utlån.

Det ligger 25 vester  hos Nærmat Nordby. Hvis det er behov for flere vester, så kontakt operativ leder i Røde Kors, Håvard Sukke tlf. 61 34 91 04/mob 90 79 44 33 , for flere utlån.

I tillegg har Røde Kors kjøpt inn 2 oppblåsbare båter og 3 vannkikkerter til bruk etter søk i vann.

Røde Kors har også kjøpt inn en stor henger med aluminiumstopp som skal være i beredskap sommer som vinter.

Pengene til alt ny innkjøpt utstyr har vi fatt fra forskjellige redningsaksjoner her i Hedalen opp igjennom årene.

Vi synes vi skulle bruke disse pengene tilbake til bygda, slik at det kom alle til gode, og skulle være forebyggende tiltak mot drukning.

Etter innkjøp av alt dette utstyret står Røde Kors mer klare til å takle søk i vann og rykke ut med alt tilgjengelig utstyr på kort varsel.

Vi håper virkelig at vestene blir brukt av alle sammen.

LA OSS TA ANSVAR ALLE SAMMEN NÅR VI FERDES NÆR VANN OG I BÅT!


I tilegg har vi bestemt å kjøpe inn Livbøyer på de mest brukte badeplassene her i Hedalen/ Begnadalen. Vi har bestilt 12 stykker som skal plasseres ved:

 • Landsensaga

 • Landsen velta

 • Aurdalsdammen

 • Melodden

 • Nevlingsdammen

 • Storrustedammen

 • Oppe på Reset

 • Søbekksætra

 • Strøen (Sandvika)

 • 1 på hengeren til Røde Kors

Det skal det plasseres ut 2 bøyer i Begnadalen:

 • Hølen ved Piltingsrud brua

 • Buvannet

  Disse skal etter planen komme opp i løpet av denne uke 26

Håvard Sukke


Nettsideansvar: Arne Heimestø|