t 

 

 

 

Til minne om Arnstein Myrvang

-Av Sigrid Haugen-

Arnstein Myrvang er død, bare 43 år gammel. Han er født og oppvokst i Hedalen. Som så mange begavede ungdommer fra bygda, reiste han ut for å skape seg ei framtid i tråd med sine interesser og evner.

Han ble en dyktig journalist, og fikk etter hvert hele verden som arbeidsfelt. I mange år var han reporter i daværende Sovjetunionen for Dagens Næringsliv. De siste åra arbeidet han for oljeavisa Upstream, med London som base.

En stor samling familie, venner og kolleger deltok i den høytidelige minnestunda i Vestre krematorium i Oslo 29. juni. Minnetalene til bl. a. Trond Vernegg og Kåre Valebrokk understreket Arnsteins faglige tyngde, og skildret hvilken anseelse han hadde hos sine kolleger.

Hans sterke engasjement for en mer rettferdig verden, særlig gjennom innsatsen for Amnesty International og SOS-barnebyer i Russland, er et eksempel for oss alle.

Se nettsted til minne om Arnstein her

 


Nettsideansvar: Arne Heimestø|