t 

 

 

 Turkart over Sør-Valdres

- Av Helge Nordby-

Turkart over Sør-Valdres er nå ferdig og lagt ut for salg.  Det er Sør-Valdres Utvikling som har utarbeidet kartet i samarbeid med Statens kartverk.

Kartet tar for seg området Bagn, Vassfaret, Nes I Ådal, med Hedalsfjellet i sentrum av kartet. Det er i målestokk 1:50 000, og egner seg fint i kartmappa/ryggsekken.

Flere stier og løyper er avmerket, og turmål og severdigheter er beskrevet. Ifølge SVU er kartet å få kjøpt i butikker, på bensinstasjoner, turistbedrifter, etc., og koster kr. 95,-


Nettsideansvar: Arne Heimestø|