t 

 

 

Bjørn i Hedalen?

Søndag 19.8. traff pilegrimsfølget fra Vallershaugen til Hedalen på et ihjelslått lam på Graslimyrene.  Spor på stedet kan tyde på at det er en bjørn som har vært på ferde. 

  1. Det ble funnet møkk som inneholdt multer knapt 50 meter fra det ihjelslåtte dyret.

  2. Kjeven til lammet var knust.

  3. Spor i myra tyder på at det er et heller lite dyr som har vært på ferde.

  4. Det var spist en god del av lammet.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|