t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunn Kjensrud fikk Bygdeprisen!

Gunn Kjensrud tildeles Bygdeprisen av leder i Hedalen Bygdeutvalg, Oddvar Gran.Fredag 7. september var det bygdefest  i Hedalen.  En fullsatt sal ga stående applaus til vinneren av Bygdeprisen, Gunn Kjensrud.

Sammen med lag og foreninger arrangerte Hedalen Bygdeutvalg  bygdefest på Hedalen barne- og ungdomsskole fredag 7. september. 

Publikum kom til en en festpyntet sal, og etter hvert var det ingen ledige bordplasser å finne. 

I programmet dominerte barn og ungdom. Flere nye talenter entret scenen, og underholdninga gled lett og ledig. Spekemat med tilbehør + kaffe, saft og kaker ble satt pris på. Hele festen varte i 2 1/2 time.

Hele tjue personer var nominert til Bygdeprisen.  De av disse som var til stede, ble kalt opp på scena og fikk hver sin blomsterbukett.  Etter dette kåret leder av Hedalen Bygdeutvalg, Oddvar Gran, Gunn Kjensrud til vinner av Bygdeprisen.  Et høylytt JA! og stående applaus møtte prisvinneren.

Nedenfor er begrunnelse for nominasjon og tildeling gitt. 

Hedalen.no gratulerer Gunn Kjensrud med Bygdeprisen!

 


KANDIDATER TIL Bygdeprisen 

 

Kjell Ellefsen

For sin medmenneskelige framferd som prest og arbeid med å gjøre oss kjent med vår lokalhistore. 

Arne Heimestøl

For ideen og arbeidet med Hedalens internettsider, samt sin uredde politiske stå-på-vilje for bygda vår. Viser engasjement og kommer med nye ideer. 

Elling Fekjar

For oppbygging og videreutvikling av Bautahaugen bygdesamling, samt sitt politiske arbeid til fordel for bygda vår. I tillegg har skapt mange arbeidsplasser i bygda. 

Gunn Kjensrud, Edvin Fossholm og Geir Øverby

For barne og ungdomsarbeid  for teatergruppa i HUL. De er også gode ambassadører for bygda 

Turid Egeland og Ingerborg Lia

For deres oppofrende arbeid for Hedalsheimen. De skaper trivsel for de gamle.

Osvald Fossholm

For sin vilje og evne til å skape bygda arbeidsplasser gjennom realisering av fjernarbeidssenter 

Kjellaug Kjensrud

For hjelp og  nytte til gammel og ung med sin sprudlende og humoristiske framtreden.

 

Odd Nysveen og Steinar Stugaard

For arbeidet med å få tilbake ambulanse i Hedalen/Nes. Viser en stå-på vilje utover det vanlige 

 

Herman Sukke

For arbeid med kirka og kirkegåden. Et arbeid som går langt utover det betalingen tilsier for å ta vare på vår kulturskatt.  

Harald Arne Haugen og Odd Johan Kana

For etablering av hyttefabrikken, hvor det er skapt mange arbeidsplasser med ringvirkninger langt utover landets grenser. 

Målfrid og Ola Nordby

Målfrid for sin hjelpsomhet og lett og spørre i alle sammenhenger. En drivkraft i foreningsarbeid.

Ola er hjelpsom og lettvind. Han er vaktmester på Bautahaugen med bl.a. flaggheising. 

Eldor Bråten

Eldor er god å ha i foreningsarbeidet. Bl.a. som forfatter. 

Brødrene Anders og Gunnar Bergsrud

Har gitt bygda en stor gave ved å testamentere garden Bergsrud til Bautahaugen Samlinger.

 


 BYGDEPRIS 

Hedalen 7.september 2001

Prisvinneren er et typisk Ja-menneske.

Lett å spørre om hjelp når noe skal arrangeres.

Arbeidet i teatergruppa i ungdomslaget har vist resultater både i bygda og langt ut over bygdas grenser.

Denne personen har vist spesiell evne til å lede og engasjere unger og ungdom i bygda til å delta.  


Alle i teatergruppa fortjener en takk. Prisen blir likevel gitt til den personen som ofte er drivkraften bak arrangementene.

Med sin positive, kreative og strukturerte måte å lede på, har bygdefolket og juryen sagt at Bygdeprisen denne gangen skal tildeles: 

Gunn Kjensrud 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |