t 

 

 

Fra avslutninga på Fysak

Hedalen Helselag støtter opp

Hedalen Helselag deler flittig ut av sine midler.  - De som har gitt gaver til Hedalen Helselag, har tenkt på bygda si. 

Vi forvalter midlene i samsvar med de ønsker giverne har hatt, forteller leder av Hedalen Helselag, Maria Bakke til Hedalen.no.

Mottakere/formål Beløp
Oppvaskemaskin på Søre Bedehuset 7.500 kr
Stoler til samfunnsdelen på skolen 12.000 kr
Hedalen barnehage - støtte til turer 5.000 kr
Skileikanlegg ved Hedalen barne- og ungdomsskole 10.000 kr
Kjøkkenutstyr til Nordre Lokalet 10.000 kr
Hedalen Bygdeutvalg - til bl.a. ungdomsarrangement 10.000 kr
Ildjarnstad 4H 10.000 kr
Fysak 7.000 kr
Sum: 71.500 kr
  • I tillegg til dette har Hedalen Helselag spandert en tur for eldre + en tur for familier.

     

  • Eldre og uføre i Hedalen får også dekket utgifter til fotpleie to ganger i året.

     

  • Før jul er det gratis middag for beboere på Hedalsheimen bor og servicesenter og alle over 80 år i bygda.

- Hedalen Helselag har bundne midler som skal disponeres til tiltak for eldre. Vi vil også presisere at gavene vi har delt ut i år, er rentemidler, avslutter Maria Bakke.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|