t 

 

 

Kommer kongelige gjester til Bautahaugens 100 års jubileum?

-Av Elling Fekjær

I 2002 er Bautahaugen Samlinger 100 år. Som et ledd i påvirkningen av unionsoppløsningen med Sverige, ga daværende eiere av garden Nordre Braka i 1902 den fine rundhaugen som fikk navnet Bautahaugen til et samlingssted for bygda.

Her ble fra første stund holdt foredrag, gitt informasjon og arrangert stevner for å påvirke folket i Hedalen og omkringliggende bygder med den målsetting at Norge skulle bli et fritt land.

Gleden var stor da vi i 1905 igjen var en suveren og fri nasjon med egen konge. 17. mai 1905 var her samlet mye folk og det ble på Bautahaugen reist en større bauta. Snart ble Kongesteinen, Dronningbordet og Statsministerbordet avduket med sine inskripsjoner.

Bautahaugen Samlinger ble grunnlagt for 100 år siden under nasjonalistmens hovedstrømninger. Dette vil prege jubileumsmarkeringen. En hovedkomité for jubileet, hvor både Fylkesmann, ordfører og representanter for Valdres Folkemuseum sitter, er allerede i gang med arbeidet.

For at vi skal makte å arrangere et så stort arrangement, må vi nok få hjelp fra de fleste lag/ foreninger i Hedalen. Bygdeutvalget vil koordinere dette. Rosemarie Køhn har sagt ja til å holde festgudstjeneste i Hedalen kirke denne dagen. Invitasjon til det Kongelige Slott er sendt. Vi har fått bekreftet at invitasjonen er mottatt. Det endelige svar venter vi spent på.

Jubileumsdagen er søndag den 23. eller 30. juni 2002, avhengig av svaret fra Slottet. For øvrig vil det selvsagt bli folketog og et større kulturprogram altså en riktig god 17. mai stemning.

Hold derfor allerede nå av søndagene 23. og 30. juni 2002 til 100 års jubileet for
Bautahaugen. Vi håper folk fra hele Valdres og andre dalfører vil finne vegen til Hedalen stavkirke og Bautahaugen denne dagen.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|