t 

 

 

Ingrid, Einar og JorunnNytt menighetsråd

Søndag 21.10. ble det valgt nytt menighetsråd i Hedalen menighet.

Det ble avgitt 78 stemmesedler med 700 stemmer.  16 av sedlene var uretta, mens det var foretatt korrigeringer på 62. 

Åtte hadde benyttet anledningen til å forhåndsstemme.  Og ingen stemmesedler ble forkasta.

Her er valgresultatet:

Navn Antall stemmer
Arne Omsrud 95
Svein Breen 88
Marit Helene Grøv 85
Vallborg Myklebusthaug 83
Arne G. Perlestenbakken 80
Marta Nordby 80
Kari Elisabeth Hendis 60
Kjellfrid Skoglund 58
Oddbjørg Brenden Hansen 48

Nettsideansvar: Arne Heimestø|