t 

 

 

Museumsbygg Bautahaugen Samlinger

Bautahaugen Samlinger har gjennom mange år savnet et museumshus hvor mer «moderne» installasjoner og hjelpemidler finnes. Dette vil nå finne sin løsning. Byggearbeidet er godt igang og huset skal stå ferdig til hovedmarkeringen av museets 100 års jubileum i juni 2002.

Huset vil få innlagt vann og strøm. Sokkeletasjen vil bestå av et brannsikkert rom. l dette rommet kan det oppbevares gjenstander, papirer o.l. Tomta er tørr og god, slik at rommet vil bli av god kvalitet for oppbevaring. Her vil også nødvendige tekniske installasjoner monteres.

Ved siden av det brannsikre rommet blir det toaletter, også for funksjonshemmede, samt garderobe for omvisere.

Hovedetasjen består av en eldre laftet tømmerstue i to rom. Det største rommet blir første møte med turistene. Her vil det bli informasjonsdisk, salg av husflidsprodukter o.l. Tanken er at guiden ikke bare skal og kan informere om Bautahaugen, men om andre severdigheter og områder. I det andre rommet får museet kjøkken med nødvendig utstyr. Dette har lenge vært et savn, da det sommerhalvåret er mange arrangement og tilstelninger på Bautahaugen.

Museumsbygget vil få plass sentralt oppe på selve Bautahaugen Her er en naturlig skrå tomt, slik at underetasjen mest blir liggende inne i bakken. Tomtevalget og utforming av huset er gjort i samarbeide med fylkeskommunen og ansvarsmuseet Valdres Folkemuseum.

Celebre gjester er inviterte til 100 års jubileet juni 2002. En av disse personene vil få æren av å åpne museumsbygget på Bautahaugen.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|