t 

 

 

Strømbrudd i Hedalen - men bryllupsfest ble det!

Lørdag 10.11. gikk strømmen kl 21.30.  Den kom først tilbake kl. 11.15 dagen etter.  Det betyr at bygda var uten strøm i nesten 14 timer.  Bryllupsfesten på Nordre Lokalet ble, til tross for strømbruddet, en flott opplevelse for de knapt 100 gjestene.

Kraftig vind skapte store problemer

Elverksjef Gudmund Gravermoen i Sør-Aurdal Energi forteller at det har vært ei travel helg.  Alt disponibelt mannskap ble utkalt.  -Siden situasjonen var like ens over hele Sør-Aurdal, gikk det noe tid før strømmen kom tilbake i Hedalen.

Mange steder hadde trær knekt tråder og stolper.  Problemet var heller ikke løst om en reparerte skader på ett sted, for da oppstod det lignende feil andre plasser.  Så lenge vinden fortsetter, må folk belage seg på avbrudd i strømforsyninga.

Gravermoen forteller at energiverket har ryddet skog 6 m til hver side for linjenettet. -  Skulle vi ha gardert oss mot de problemene vi har hatt siste døgnet, måtte vi ha ryddet 20 meter til hver side.  Det ville neppe grunneierne ha gått med på.

Bryllup på Lokalet

Henning Aaslie og Monica Hømannberg ble viet kl. 14.00 lørdag. Bryllupsfesten var lagt til Nordre lokalet.  Middagsserveringa var akkurat ferdig da det ble stummende mørkt.

  • Siden strømmen var borte, kunne man ikke koke kaffe på komfyren.  Dette ble løst ved å skaffe et propanapparat.

  • Eg aggregat ble hentet på Nes. Dermed ble det levende musikk.

  • Levende lys over hele salen skapte en fantastisk stemning.

  • Vann til toaletter ble hentet i melkespann.

  • Oppvasken var det ikke så nøye med.  Den kunne man ta seinere.

I følge vertskapet ble det ei flott feiring.  Standardreplikken var:  -Dette bryllupet kommer vi til å huske lenge!


Nettsideansvar: Arne Heimestø|