t 

 

 

Tilskudd til kulturformål

Levekårskomiteen hadde møte torsdag 15.11.  2001

  • Komiteen vedtok å bevilge 4000 kr til Hedalen ungdomslag si barneteatergruppe.

  • Hedalen skytterlag fikk tilskudd på 2000 kr til premier ved karusell.

  • Hedalen Bygdeutvalg ble tildelt 4500 kr i støtte til ungdomskveld.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|