t 

 

 

Gudbjørg - sjefsideolog for Sør - Aurdal

Sør-Aurdal kommune har gitt kulturprisen for 2001 til Gudbjørg Fønhus Stensrud.

På vegne av underveiskomiteen og Sør-Aurdal kirkelige fellesråd gratulerte Kjell prest  fredag kveld prisvinneren på  kulturkvelden i Begnadalen.

-Gudbjørg er vår professor i lokalhistorie.  Hun viser stor glede ved å formidle.  I ei tid preget av rotløshet er det viktig å ha et ståsted - å ha røtter."

Ordførerens tale under prisutdelinga

Kjære alle sammen!

Det er i år den 23. gangen Sør-Aurdal kommunes kulturpris blir delt ut. Siden prisen ble delt ut for første gang i 1978, er det nå 16 enkeltpersoner og 8 organisasjoner som har fått prisen.

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet.

I retningslinjene for kulturprisen i Sør-Aurdal heter det:
Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

Prisvinner

Vi har i år en svært verdig prisvinner. Vedkommende har gjort en enestående innsats innen kulturlivet i Sør-Aurdal og har vist et stort engasjement. Det er en allsidig prisvinner vi har, som har lagt ned en stor innsats for kulturen i kommunen gjennom en årrekke. Det står respekt av årets prisvinner!

Det er gledelig for meg å kunne si at Levekårskomiteen har gjort enstemmig vedtak om at Sør-Aurdal kommunes kulturpris for år 2001 skal tildeles:

Gudbjørg Fønhus Stensrud

Sør-Aurdal kommune ønsker på denne måten å hedre Gudbjørg Fønhus Stensrud med tildeling av Sør-Aurdal kommunes kulturpris for år 2001 og få takke for den flotte innsatsen hun har lagt ned innen kulturlivet i kommunen.

Egenskaper.

Det som karakteriserer Gudbjørg, er at hun er en humørspreder og en ressursperson. Hun får ting til å skje rundt seg. Hun tar seg av sine medmennesker, viser omsorg og omtanke. Gudbjørg står for verdier som er svært viktige i samfunnet vårt i dag.

Gudbjørg er i tillegg en stor ressursperson for hele kommunen, og har utvist et engasjement som spenner både over lang tid og mange områder innen kulturlivet i kommunen. Hun har så absolutt bidratt til å skape et levende kulturliv i Sør-Aurdal. Hun har en enestående evne til å levendegjøre og formidle vår lokale kulturarv.
Gudbjørg er veldig oppfinsom og kreativ. Hun er impulsiv, så det blir aldri kjedelig i hennes nærvær. Hun kanskape liv og røre i nabolaget. Hun er flink til å administrere og å sette idéer hun får ut i livet.
Et eksempel på dette er at hun stod som primus motor for den høytidelige åpningen av nyvegen med saks på pute og alt som hører til. Det ble dekket langbord for hele nabolaget på gamlevegen. Og Gudbjørg selv hadde tatt plass oppe i en dumper for å skape mer moro rundt det hele.

Gudbjørg er alltid lett å spørre og glad i å være med på ting. Hun er tilstede i øyeblikket, viser interesse og er engasjert. Hun har evnen til å se det komiske i ting.

Når hun vil trekke seg tilbake, drar hun gjerne til hedalshytta si: Skarvet. Her trives hun godt. Hun er glad i naturen og går gjerne turer i fjellet. Hun kan gjerne gå på ”måneskinnsvandring” på fjellet i Hedalen sammen med gode venner.

Lærer

Gudbjørg har vært lærer ved skolen her i Begnadalen. Hun var flink til å ta med barna ut på turer i lokalmiljøet og la de bli kjent med bygda si. På denne måten fikk barna et nært og kjært forhold til sin kulturarv og lokalhistorie.

Bibliotek

Gudbjørg har alltid vært glad i bøker, og var i perioden 1982-1988 filialbestyrer for Begnadalen filial av Sør-Aurdal folkebibliotek.


Bagn bygdesamling

Det er gjerne vår lokale historie og kulturarv som har opptatt Gudbjørg. Hun har gjort en stor innsats ved Bagn Bygdesamling, der hun var styrer ved fra 1993 til 1998.

Hun har evnen til å feste seg ved ting og sjå små detaljer som er interessante, men som folk flest kanskje ikke legger merke til. Det kan være små ting, som Gudbjørg stopper opp og ser nærmere på.

Et eksempel på dette, er at Gudbjørg en dag fant en ”trøllkatt” på bakken ved Bagn Bygdesamling. En ”trøllkatt” kan i følgje gamle segn utrette mye styggedom om de kommer i feil hender. Denne festet Gudbjørg seg ved og kunne fortelle historien om den.

Hun ser hva som bør tas vare på fra vår lokale historie. Hun har øynene med seg og tenker over det hun ser.

Ved sliperiet på Bagn ligger det slipesteiner fra gamle Storefoss steinsliperi, fra den tiden sliperiet var i drift. Enda de er store, har ingen tenke over de. Hun grep tak i slipesteinene, og sørget for at et eksemplar av de nå er trygt bevart ved Bagn Bygdesamling.

Hun har gjennom sitt engasjement også gitt inspirasjon til andre i å ta vare på kulturminner.

Nissebakken

Gudbjørg har ført videre arven fra sin far Mikkjel Fønhus på Nissebakken. Har her bygd opp et mini-museum i ei tømra stugu. Skrivestua hans har hun latt stå urørt. Her åpner hun opp dørene for publikum og viser dem rundt.

Hun har gitt ut flere manus som lå igjen etter sin far til glede for mang en Fønhus-elsker.

Forfatter

Farens interesse og skriveevner har Gudbjørg ført videre. Hun har selv gitt ut to bøker. Gudbjørg debuterte selv som forfatter i 1985 med ”Mikkjel far min”, som er en varm skildring av livet til sin far Mikkjel Fønhus.

Og i 1987 kom boka ”Fra kjøkkenvinduet”. Dette er en samling hverdagsbetraktninger som nok mange vil kjenne seg igjen i. Disse hadde tidligere vært offentliggjort i avisa Valdres, og bak navnet Kari Lykkja fant vi Gudbjørg.

Hun skriver i boka:
”Men noen ganger lar jeg sjøl pennen gli over papiret, lar den forme ord og setninger. Jeg snur på dem, kjæler med dem, prøver å få dem til å klinge sammen med de underlige tonene inne i meg. Noen ganger går melodien i dur, men oftest i mjuke molltoner. Jeg, Kari Lykkja, en ganske alminnelig gardskjerring, halvvegs i livet med to halvstore unger, føler at jeg får øse opp av ukjente oppkomer i meg sjøl, når jeg etter dagens arbeid kan sette meg ned å gi tanker og følelser form på kvitt papir.

Kanskje er det mange som har det slik, - med ukjente oppkomer, som aldri kan forklares eller gis noe navn. De bare er der. Noen føler at de får drikke av dem gjennom musikken, andre gjennom farger og former. Mens altså jeg finner styrke og varm glede ved å la pennen fortelle. Helst om den ganske vanlige hverdagen, om de mange store og små gleder, men også om de gråfargete sidene ved den.”

”Undervegs”

Hennes evne til å la pennen fortelle har vi fått glede av mellom anna gjennom:
- ”UNDERVEIS - Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år
som var Sør-Aurdal kommunes store 1000 års-arrangement den 12. - 13. august i fjor med vandring mellom stavkrikene i kommunen og formidling av historien.

Gudbjørg har hovedæra for at dette store arrangementet ble så vellykka. Som medlem i planleggingsgruppa hadde hun en sentral rolle. Hun hadde ideer, og hun omsatte dem i praksis.

Hovedtanken bak "Underveis" var at Sør-Aurdal har 2 stavkirker: i Reinli og Hedalen. Mellom dem går en gammel vei - Kongeveien.
Stavkirkene og Kongeveien er utgangspunkt for "Underveis", som består av en pilegrimsvandring, tidebønner og historiske spill knyttet til stavkirkene.

De historiske spillene er Gudbjørg sitt verk. Både i Reinli, på Hølersetra og i Hedalen var det flere tablåer, som skildra viktige milepæler i historia til kirka og bygda. Hølersetras historie ble levendegjort for vandrerne, som overnatta på setervollen.

Etter 2 dagers vandring var det en storslagen avslutning ved Hedalen kirke. Tablåer fra kirkas 900 årige historie ble fremført. Alt hadde Gudbjørg klart å levendegjøre med stor innlevelse og kunstnerevner! Her trådte hun også selv inn i historia, i "Tida" sin skikkelse.

"Fortsatt underveis", 19. august i år, fulgte opp fjorårets arrangement.


Nok en gang hadde Gudbjørg studert historia, og forfattet nye tablåer. Det historiske spillet fortsatte nå på Vallershaugen.

Gudbjørg har sagt ja til å fortsette i planleggingsguppa for nye historiske vandringer i kommuen vår.

Hun har en utrolig evne til å levendegjøre vår lokalhistorie, så det ser vi frem til.

Folkevalgt

Gudbjørg har også vært aktiv som folkevalgt. Hennes ”kommunale karriere” strekker seg over perioden 1980 – 1995. Hun har innenfor denne perioden rekt over mye. Hun har bl.a. sittet i :

  • Kommunestyret

  • Formannskapet

  • Administrasjonsutvalget

  • Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

  • Hovedutvalg for kirke, kultur og fritid

  • Krigsskadenemnd

  • Styret for Bautahaugen samlinger

  • Bibliotekstyre og

  • Eldrerådet


I 1981 ble det gjort vedtak i Valdres Bygdebok og Sør-Aurdal kommunestyre om å sette ned en boknemnd. Gudbjørg ble et selvskrevent medlem av boknemnda. Det ble et omfattende og krevende arbeide som til sammen skulle strekke seg over en 10-års periode. Bokverket ”Gard og bygd i Sør-Aurdal” kom ut i fire bind og dekker hele kommunen. Gudbjørg var et engasjert medlen av boknemda og bidrog sterkt til at Sør-Aurdal skulle få sin egen bygdebok.

I forbindelse med 150-års jubileet for formannskapslovene i 1987 ble det utarbeidet et hefte. Også her var Gudbjørg med i komiteen. Dette ble et historisk tilbakeblikk på 150 år med kommunalt selvstyre.

Frivillig innsats

Gudbjørg har lagt ned en betydelig frivillig innsats innen kulturlivet i Sør-Aurdal. Hun var med i det første styret i Sør-Aurdal Historielag fra 1980. Hun har vært en drivkraft innen laget, og sittet i redaksjonskomiteen for ”Sagn og Soge i Søndre Ourdal”.

Gudbjørg har engasjert seg mye i det allmene kulturarbeidet innen kommunen. Hun er glad i bygda si og dialekten. Gudbjørg har samtidig sett hele kommunen i sitt engasjement.

Tekstil

Det er ikke bare pennen Gudbjørg klarer å få til å flyte over papiret og fortelle. Hun har også vist at hun har evner som klesdesigner.
Hun var initiativtaker til Sør-Aurdals genseren.
Og hun har utviklet en bunad: Storsve-bunaden. Her kan vi virkelig si at Gudbjørg såg mulighetene og gjorde det umulige mulig. Av en gammel tøyfille med rutastoff de fant i veggen på Storsveen - som var brukt tiltetting, tegnet Gudbjørg av mønster og fikk vevd et stoff. Og dette skulle bli til en familiebunad for Storsveen-slekta!

Guide

Gudbjørg er glad i år reise. Hun har fått utløp for reiselysta og blitt beriket med opplevelser fra fjerne himmelstrøk. Men også her hjemme har hun klart å kombinere reising, kultur, historieformidling og kontakt med mennesker gjennom sitt engasjement som guide.
Gudbjørg er autorisert guide, og har latt mange turister få en rik opplevelse av det mangfoldet i natur og historie som Valdres kan by på.
Hun er enestående til å fortelle, så vi vet at de som har fått vår lokale historie og kultur formidlet fra Gudbjørg gjennom egen opplevelse er rike.


Avslutning

Kommunen har mye å takke Gudbjørg Fønhus Stensrud for. Hun har gjort en stor innsats i formidling av kulturarven og vært med på å skape et levende kulturliv i kommunen. Det står respekt av det hennes innsats.

Det er en stor glede for meg å kunne tildele årets kulturpris til en så verdig prisvinner.

Jeg vil få be Gudgjørg Fønhus Stensrud om å komme frem å ta i mot kulturprisen!


Nettsideansvar: Arne Heimestø|