t 

 

 

Søbekkseterveien ferdig

I sommer og i høst har det vært omfattende utbedringsarbeider på Søbekkseterveien.  Johannes Strandbråten har stått for arbeidene, og prosjektet har kosta omtrent to millioner kroner.

  • Store deler av veien har fått nytt bærelag.
     

  • Veien er utvidet til 5 meters bredde.
     

  • Hele strekninga har fått nytt toppdekke.

Ola Einar Grøv opplyser at den nye elektroniske bomstasjonen nå delvis er tatt i bruk.

Betaler man billett, kan man kjøre til Søbekkseter, Helseren eller Svarttjern.  Det gjenstår noen småarbeider før selve bommen blir tatt i bruk. 

For dem som bruker veien mye, vil det være aktuelt å vurdere kjøp av årskort.  Hva dette vil koste, avgjøres på årsmøtet, som holdes denne uka.

Grøv ser flere positive sider ved det man nå har fått til:

  • Veien er blitt bedre og tryggere.  Det tjener brukerne på, enten det er hytteeiere, skogbrukere eller andre.

  • Det vil bli lettere å vedlikeholde veien.

  • Brøytekostnadene vil bli mindre.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|