tAnne Marie leser dikt

Per Sætnes

Karl - Børre leser dikt

Psykiatriens dag på Fekjær 9. februar

Biskop Rosemarie KøhnBiskop Rosemarie Køhn deltok

Fekjær psykiatriske senter markerte psykiatriens dag fredag 9. februar i stedet for i oktober 2000.

Dagen startet med besøk av biskopen vår på Fekjær om formiddagen. 

En felles lunsj med pasienter og personale og biskopen og tilsynslege Per Sætnes startet det hele.

Etter lunsj hadde pasientene og biskopen en times samtale om temaer som pasientene ønsket å ta opp.

På kveldstid var det åpent møte på Hedalen barne- og ungdomsskole hvor biskopen holdt et foredrag om menneskeverd og tilsynslegen snakket om psykiatrien i dag.

Det var i tillegg kulturelle innslag fra tidligere pasienter ved Fekjær og ved Hedalen sangkor.

Gymsalen på skolen var pyntet til fest og den ble etter hvert full av mennesker som interessert fulgte med i det som skjedde, og som fikk en liten kaffepause med kaffe og kaker fra Fekjær.

Uttalelser fra gjestene om kvelden var positive, dette hadde vært en vellykket kveld.

Lyttende forsamling

Ref. Rolf Gunnar Olsen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |