t 

 

 

Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter

-Det er gledelig at det er folk fra bygda som har overtatt Hedalen Pilegrimsgård, sier leder i Hedalen Bygdeutvalg, Oddvar Gran til Hedalen.no.  Denne uka ble kjøpekontrakten underskrevet, og stedet vil nå få navnet Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter. 

Det er seks personer fra Hedalen som de siste månedene har samarbeidet om overtakelsen av Hedalen Pilegrimsgård;  Marit Helene Grøv, Vallborg Myklebusthaug, Oddny Lund, Turid  Egeland , Per Harald Grøv og Oddvar Lund. 

De to sistnevnte har kjøpt stedet.  Planen  er  på sikt å gjøre eierforholdet om til en stiftelse. 

Ansatte

Oddvar Lund blir fra 1.1. 2002 daglig leder i full stilling på Ildjarntunet Kurs- og Konferansesenter.  Med seg får han Turid Egeland i 60% stilling. Kokk og hjelpepersonell vil bli leid  inn når det er behov for det.  Ellers vil de fire andre i gruppa stille opp når det trengs.

Etter hvert som drifta kommer i gang, vil flere av gruppas medlemmer bli ansatt, og fra høsten 2002 vil det være fire eller fem fast tilsatte.

Planer 

Ildjarntunet Kurs –og Turistsenter skal være et rusfritt sted med kristen profil.  –For oss er det viktig at den enkelte gjest skal bli sett og tatt vare på, forteller Per Harald Grøv.  –Vi ønsker å gjøre vårt for at Ildjarntunet skal ha en avstressende atmosfære. 

lldjarntunet vil ta imot privatpersoner, grupper og organisasjoner for overnatting, kurs- og konferanseopphold.

Det vil etter hvert bli tilbudt kurs og seminarer, men i første omgang baserer Ildjarntunet seg på at de som kommer, har egne opplegg. 

De nye eierne henvender seg også til bygda og kommunen.  Bryllup, konfirmasjoner, minnesamvær, kurs og andre samvær er velkomne når dette kan innpasses i øvrig program. 

Gruppa ønsker å markedsføre bygda Hedalen gjennom stedet, og håper at bygdefolk kan være med på å gjøre ldjarntunet kjent for tidligere og nye besøkende. 

Flere muligheter 

Gruppa ser flere muligheter for Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter: 

  • Den Norske Kirke skal snart sette i verk den nye dåpsopplæringsplanen.  Dette vil kreve en god del opplæring.  Ildjarntunet håper å bli ett av kurssentrene.

  • Samfunnet har et stort behov for utdannet arbeidskraft.  Dette omfatter også etter- og videreutdanning.  Nettundervisning i samspill med samlinger blir mer og mer vanlig.  Den 240 kvadratmeter store konferanseavdelingen på Ildjarntunet vil egne seg utmerket for samlinger, kurs og konferanser.

  • De nye eierne kommer også til å henvende seg til gjester/grupper som har vært på stedet tidligere.  -Hedalen har mye å gi.  Vi har ei flott stavkirke og en levende menighet. Bautahaugen, Vassfaret og annen natur tror jeg også kan bidra til å trekke flere gjester til Ildjarntunet,  avslutter Oddvar Lund.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|