t 

 

 

 Preken i Hedalen stavkirke julaften 2001

- Kjell Ellefsen-

Herman og Maghnhild leser juleevangelietMidt under julekonserten gikk tyver inn i en gammel kirke ikke langt fra Gardermoen, og stjal noe av det mest verdifulle de hadde der i kirken. Mens kirken var full av mennesker som lyttet til musikkorps og sangkor og all den vakre musikken, gikk tyver løs i kirken.

Da kirketjeneren skulle rydde opp etter julekonserten, oppdaget han noe som ikke stemte. Et skap var åpnet, og da han så etter var det gamle sølvtøyet borte. Bl.a. en vakker kalk eller en slags mugge til å ha nattverdvinen i – som var nesten 200 år gammel.

Så vidt jeg vet ble tyveriet aldri oppklart, og etter en tid måtte kirken skaffe seg ny kalk til bruk under nattverden. Men folk var rystet – tenk stjele det gamle kirkesølvet? Det som de der i bygda hadde holdt for noe hellig i nærmere 200 år, var blitt til simpelt tyvegods.

Og tenk at noen kunne stjele dem midt under julekonserten? Mens menigheten gledet seg over vakre toner og ord, hadde tyver vært på ferde. Mens menigheten sang om engler som dalte ned i skjul – lønnlig i blant oss de går, så gikk tyver lønnlig iblant dem, tyver snek seg inn i kirken og stjal sølvet!

Fra gudstjenesten på julaften i Hedalen kirkeHer i kirken har vi en vakker kalk. Den bruker vi hver gang vi har nattverd. Vi er redde for den så Hermann kirketjener kommer med den her.

Denne er fra 1685 – og er et vakkert sølvarbeid. Men her i vår kirke ligger den innelåst i safe og att på til har vi tyverialarm så det skal litt til for å stjele denne.

Det er fint med gammelt kirkesølv og de andre gamle tingene, men hva er det mest verdifulle i denne kirken?
Det mest dyrebare vi eier i kirken er juleevangeliet. Det er vårt fineste kirkesølv!

Det vi nettopp har hørt bli lest fra Lukas evangeliet i det 2.kapitlet. Det er mer verdifullt enn gammelt kirkesølv og gammel kunst. For alle disse tingene er laget av mennesker og blir borte en dag.

Denne metallklumpen ble funnet på branntomten etter kirken i begnadalen som brant ned for 45 år siden. Dette er visst messing, så da er det rester etter kirkeklokkene. Jeg har aldri hørt at noe ble funnet av det kirkesølvet som var der. Selv det fineste sølv varer ikke evig. I alle fall risikerer vi at det blir stjålet.

Men juleevangeliet kan ingen stjele fra oss, og heller ikke vil det brenne opp eller forsvinne fordi det en gang skulle bli for gammelt. Hva er det som gjør juleevangeliet så verdifullt? Mer verdifullt enn gammelt sølv og gammel kunst?

Juleevangeliet er en god melding som er sendt til hjertene våre. Fra Gud til menneskehjerter: ”Frykt ikke! I dag er det født dere en frelser Gled dere!”

Frelser? Det er det samme som redningsmann.
Hva slags redningsmann er Jesus?
Hva kom Jesus for å redde oss fra?

Et liv uten Gud. Vi er ikke overlatt til oss selv på denne jorda. Midt i alt det vonde som skjer så finnes en Gud som er glad i menneskene han har skapt. Når juleevangeliet forteller oss at Gud ble menneske, så er det en melding fra Gud om hvor verdifulle vi er for han. En sterk melding om at Gud bryr seg om deg om meg, om jøder og palestinere, nepalesere og nordmenn.
Vårt fineste kirkesølv er at Gud ser deg og er glad i deg! Du er ikke alene med din skjebne.

Hva kom Jesus for å redde oss fra?

Å tenke og tro at alt er ødelagt, alt er håpløst, at livet er ikke verd å leve.
Jesus kom for å gi nytt mot på livet. Også til de av oss som opplever at livene våre går i stykker. At helsa blir tatt fra oss. At en våre kjære blir tatt fra oss. At ting skjer som gjør at livet virker som et håpløst prosjekt. Det gode budskap fra juleevangeliet er: Du er ikke alene – du er elsket av han som kan gå sammen med deg gjennom det vanskelige. Du er ikke alene med sårene dine. Jesus møter sårede mennesker med sin fred og sin velsignelse.

Hva kom Jesus for å redde oss fra?
Fra å tenke og tro at jeg er ikke bra nok for Gud.
Jesus kom for å tilgi oss det gale vi har sagt og tenkt og gjort. Vi som vet at det henger syndighet ved oss, kan bli renset for syndene vår.
Gud spør ikke om du er bra nok, han sendte Jesus for at det skulle være nåde nok, tilgivelse nok til alle som ber om Guds tilgivelse for syndene sine.

Hva spør julenissen om når han kommer i kveld?
Hvis det er noen barn som får problemer når julenissen spør i kveld: Er det noen snille barn her? Så kan du vite: Jesus er glad i deg ikke bare de dagene du får til å være snill og grei, men han er like glad i deg også de dagene noen sier du er umulig!
Vårt fineste kirkesølv er at det er nåde nok, tilgivelse nok til alle som tenker og tror jeg er ikke bra nok for Gud.

Hva redder Jesus oss i fra?
Fra dødens makt. Ikke sånn at han gjør slutt på døden, men ved å åpne porten til himmelen for oss. For Jesusbarnet gikk veien fra krybben til korset. Ved å gi livet sitt for oss, åpnet han porten til himmelen for oss. Han er frelseren som er sterk nok til å bære mennesker gjennom døden, bære oss helt hjem til himmelen.
Vårt fineste kirkesølv er budskapet om han som gikk veien fra krybben til korset og åpnet porten til himmelen for deg!


At disse sølvtingene risikerer å bli stjålet eller bli ødelagt en dag – det vet vi. Men nå spør jeg om noen kan stjele kirkens mest verdifulle sølv – nå mener jeg ikke det gamle sølvet, men vårt egentlige sølv: frykt ikke – i dag er det født dere en frelser - gled dere! Kan noen stjele det budskapet?

Ja, det finnes en tyv som kan stjele det fra oss.
Vet dere hva han heter?
Likegyldighet – heter han. Det er å ikke bry seg, ikke gidder
å tenke etter hva dette kan bety for meg, tenke at det ene er vel like bra som det andre. Som får noen til å tenke at Harry Potter er morsommere enn Jesus, derfor lar vi han være hovedpersonene denne jula. Så får vi se hva vi kan finne på neste jul.

La ikke likegyldigheten få stjele fra deg denne gode meldingen:
Frykt ikke – frelseren er her – gled dere.

Derfor er jeg så glad når jeg ser kirken fullsatt i kveld – da tenker jeg at mange fortsatt takker for vårt fineste sølv: Frykt ikke. En frelser er født. Gled dere!

Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|