tOsvald Fossholm sin orientering om kontorparken i Hedalen

Fjernarbeidssenteret med kontorparken skal være innflyttingsklart 1.6. 2001.

Fordeler med kontorparken:

 • Sosialt fellesskap

 • Faglig fellesskap

 • Noen å dele kostnader med

 • Mer attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass enn kjellerkontoret

 • Felles markedsføring

 • Fleksibelt:  Fra 1 til mange i hver bedrift

 • Hyttefolk og fjernarbeidere kan leie kontorer og tjenester etter behov

 • Tilgang på fellestjenester:

  • Sentralbord og resepsjon

  • IT - tjenester og utstyr

  • Møterom, t  - kjøkken, spiserom og dusjrom

  • Fasiliteter for sosiale sammenkomster

 • Fortrinn i forhold til sentrale områder:

  • Lave bokostnader

  • Stabilt lønnsnivå

  • Skatte- og avgiftsfordeler

  • Redusert arbeidsgiveravgift

 • Leiekostnader i nybygg:  1600 kr per mnd for tomannskontor

 • Leiekostnader for eldre bygg:   1000 kr per mnd for tomannskontor


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |