t Tidligere Hedalen Samvirkelag er solgt

Pressemelding fra avviklingsstyret:

Marit Bakke og Gunnar Høgfoss har kjøpt tidligere Hedalen Samvirkelag med inventar og utstyr for 1.310.000. kr.  De tar sikte på å starte dagligvareforretning i lokalene fra 1. april .

Posttjenesten vil fortsette som vanlig fra kafélokalene i normal forretningstid.

Det har vært stor interesse for eiendommen.  Tre seriøse interessenter var med gjennom flere budrunder.  Avviklingsstyret har hatt som mål å finne en løsning til bygdas beste.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |