tOpprusting av Søbekkseterveien

Sommeren 2001 skal Søbekkseterveien opprustes.  Det skal legges nytt bærelag, veien skal utvides, grøfter skal utbedres og det skal legges nytt toppdekke.  I tillegg vil det bli satt opp ny, elektronisk bom.

Det er ca 20 andelseiere som nå har gått sammen om denne opprustninga, forteller Olaf Ødegaard til Hedalen.no.  Økende trafikk, samt behov for ei skikkelig opprusting har gjort at man nå er inne i sluttplanlegginga av prosjektet.

Planen er å starte arbeidene ca. 15. juni.  Veien skal stå ferdig i september.

Hvem som får anbudet, er ikke avgjort.  Hva utbygginga vil koste, er heller ikke klart.  Det som er sikkert, er at dette vil føre til en mye bedre vei til glede for andelseiere, bygdefolk og andre.

På slutten av sommeren vil det komme opp en automatbom.  Her kan man betale ved hjelp av mynter.  De som har kjøpt årskort, kan dra dette når bommen skal passeres.

Olaf Ødegaard forteller at hytteeiere lenge har ønsket seg bedre vei.  Han er også overbevist om at opprustinga av Søbekkseterveien kan sette fart i videre hytteutbygging i området.  Økt trafikk på veien vil være med å finansiere tiltaket.

Styret for Søbekkseterveien består nå av Arne Nerby, Ola Einar Grøv og Olaf Ødegaard.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |