tUngkarsrevyen i fare!

Oppslag 1. april 2000 ;-)

Revyen "Sidste Utvei Rider igjen 2001 - en ungkarsoddysè" er i alvorlig fare.  Etter det Hedalen.no erfarer, går tre av medlemmene med konkrete gifteplaner.   Dette har ført til opprørstemning og dyp depresjon blant gruppas øvrige medlemmer.

Situasjonen er så alvorlig at Hedalen Ungdomslag i dag kaller inn til ekstraordinært medlemsmøte på Nordre Lokalet kl.19.15.  for å bistå revygruppa.

Det er få som vil uttale seg om situasjonen.  Unntaket er Mari - Ann og Ann - Kristin. 

De mener det nå må være gildt at ungdommen finner noen å dele livet med før det er naturlig å melde seg inn i pensjonistforeninga. 

Innspill fra bygda kan meddeles til  ungkarsrevyens e-post:  post@revy.as


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |