tResultatliste fra hopprenn i Hedalen søndag 1. april 2001.   

Hopp liten bakke: 

Navn

Lengde 1. omgang

Lengde 2. omgang

Jørn Nysveen

5,0 meter

5,0 meter

Kristian Nordby

9,0 meter

8,5 meter

Frida Tala

1,5 meter

2,0 m3ter

Anders Berg Stensrud

7,5 meter

5,5 meter

Hanne Bjørgan

4,0 meter

4,0 meter

Tor Andreas Koteng

3,5 meter

4,0 meter

Aleksander Hegdal

4,5 meter

6,0 meter

Marit Fossholt

3,5 meter

3,0 meter

Mona Hegdal

3,5 meter

3,5 meter

Kjell Harald Bjørgan

6,0 meter

5,5 meter

Astrid L Hegdal

4,5 meter

5,0 meter

Jon Fossholt

2,5 meter

3,0 meter

 Hopp i stor bakke: 

Navn

Lengde 1. omgang

Lengde 2. omgang

Sum poeng

Bjørnar Bjørnstad

7,5 meter

7,5 meter

81,5

Lasse Aaslie

10,5 meter

9,5 meter

92,0

Eirik Fossholm

9,0 meter

8,5 meter

85,0

John Gudbrand Bjørnstad

9,0 meter

9,0 meter

84,0

Edvin Fossholm

8,5 meter

7,0 meter

81,5

Anne Fossholt

6,5 meter

8,0 meter

76,5

Anita Tala

9,0 meter

9,0 meter

82,0

Roger Kjensrud

13,5 meter

13,5 meter

102,0

Hans Pandur

8,0 meter

12,0 meter

83,0

Harald Kjensrud

10,0 meter

10,5 meter

88,0

Gunnar Haugen

11,0 meter

10,5 meter

89,0

Arne Omsrud

11,0 meter

10,0 meter

87,5

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |