tGlobal positioning system - GPS

 - Av Helge Nordby -

Vi ser det har begynt å komme som tilleggsutstyr i biler. Militæret har brukt det lenge. Båter, fly og helikopter bruker det. Nå er det turfolk, jegere og fiskere som tar det i bruk, - GPS.

De minste GPS-mottakerne er på størrelse med en mobilefon og koster fra kr. 3000,- og oppover. Flere kan nå åes med elektronisk kompass, høydemåler og sporlogg.  Norsk meny og norsk bruksanvisning finnes for flere typer.

GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som dekker hele verden, døgnet rundt. Systemet består av 24 satellitter som sender radiosignaler som leses av GPS-mottakeren. Mottakeren må ha kontakt med minst 4 satellitter for da å oppnå en nøyaktighet på 15 -17 meter. Ved kontakt med flere satellitter oppnås enda bedre nøyaktighet. GPS-systemet fungerer ved å måle avstander fra GPS-mottakeren til satellittene som ligger i kjente posisjoner. 

Avstandene bestemmes ved at man måler tiden det tar fra et signal sendes fra satellitten til signalet når mottakeren. På denne måten vil du få et WP (waypoint) for det stedet du oppholder deg. Slike WP kan legges inne i GPS-mottakeren enten ved å markere punktet når du fysisk er på stedet, ved manuelt å taste det inn fra en oppgitt referanse (se tabell for punkter i Hedalsfjellet), eller vha koordinatsystemer for kart. Normalt lagrer en GPS-mottaker inntil 500 WP. 

En GPS- er et elektronisk instrument som er avhenging av batterier. Fare for svikt er absolutt til stede og en GPS-mottaker vil derfor aldri erstatte kart og kompass. Ta alltid dette og med på tur. 

En oppfrisking i bruk av kompass på følgende adresse: http://www.statkart.no/geotorg/kartogkompass/kompass.html 

For de som allerede har anskaffet seg en GPS- motaker kan følgende WP for vandring i Hedalsfjella være til nytte. Skal forsøke å supplere med flere etter hvert. Det tas forbehold om eventuelle feil. 

Ref

WP (WGS84, UTM)

Stedsbeskrivelse

AASLIE

32 V 535900 6722675

ÅSLIE, HEDALEN

BRENSE

32 V 536027 6717692

BRENNSETRA

BRUSKF

32 V 535490 6715371

BRUSKERUDFJELLET ”Signalen”

HALFAS

32 V 533547 6717951

HALLFAST, FLEDDA

HEBE

32 V 544394 6712406

HEBE AS

HESTHO

32 V 534648 6713155

HESTEHØGDA

HKIRKE

32 V 537756 6720982

HEDALEN KIRKE

JORBR

32 V 538149 6720518

JØRANBYBRUA

LOKALE

32 V 539450 6720550

N. HEDALEN FORSAMLINGSHUS, ”KRYSSET”

RESET

32 V 526657 6723153

RESET, TEINVASSÅSEN

RODEKO

32 V 526528 6722962

RØDE KORS HYTTA, VILLA PLASTER

SETERK

32 V 531751 6713600

SETERKNATTEN

SKOLEN

32 V 540745 6719017

HEDALEN B/U - SKOLE

SOBEKS

32 V 529985 6718938

SØBEKKSETER

STORAU

32 V 530758 6715237

STORAUSTJERN LØYPEKRYSS

Mer informasjon:
http://www.normap.no/teknisk.htm 

http://www.gpsweb.no 

http://www.garmin.com 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |