t
Revyen "Sidste Utvei rider igjen

Revygruppa Sidste utvei består av åtte medlemmer, fordelt på fire skuespillere (Roar, Arnstein R., Vegard og Lars), tre musikere (Arnstein K., Leif Eric og Cato) og en teknikker (Arve). Det er skuespillerne som i det vesentligste har skrevet tekstene, men musikerne har så definitivt deltatt de også. 

Og Cato har ved siden av å være musiker også tilført mye i utformingen av hvordan de forskjellige numre skal fremføres, noe også den eminente teknikker har vært med på. 

”Sidste utvei rider igjen – 2001 en ungkarsodyssé” er en revy der hovedbudskapet er det vanskelige kjærlighetslivet sett med noen ungkarers øyne. Samtidig tar revyen opp sider av samfunnet som ”Revygruppa Sidste utvei” til tider finner litt pussig. 

Alt i alt har dette gitt 18 kortere og lengre numre som er så godt som kjemisk fri for lokale poenger. Noen stikkord for hva årets revy kommer inn på er; sjekking og alkohol, idrettspolitikk, intoleranse, litt fokus på politiske partier som fortjener det, om skolebøker er tilpasset virkeligheten, politiets prioriteringer, kvinnesakskvinner o.s.v. 

Det er også noen numre der budskapet vel heller er tvilsomt – men som til gjengjeld får latterdøra på høyt gap.   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |