tPressemelding fra styret for Bautahaugen samlinger:

Butahaugen samlinger i Hedalen får en stor gave - en hel gård med seter

Søskenparet Anders og Gunnar Bergsrud har gitt farsgarden Bergsrud g.nr. 93, b.nr.3 m.fl. i Sør-Aurdal i gave til Bautahaugen Samlinger. Alt inventar og løsøre og andre interesser garden har, følger med i gaven. 

Bergsrud har nær beligggenhet til Bautahaugen. Garden har vid utsikt mot Vassfarfjella, stavkirken og store deler av bygda. Her er et gardsanlegg med flere gamle hus av god standard. Garden har seter ved Hedalsfjellet.

Slektsnavnet Bergsrud er nært knyttet til kultur og historie. Bautahaugen Samlinger er 100 år i 2002. Erik Bergsrud født og oppvokst på garden Bergsrud var en av grunnleggerne av Bautahaugen. 

Gunnar og Anders Bergsrud sine foreldre og deres eldste bror Georg, var særdeles historie interesserte. Georg ga bl.a. det første huset, et 1600 talls stabbur til Bautahaugen. I de senere år er flere hus gitt som gave og flyttet til Bautahaugen fra bl.a. Bergsrudsetra eller Bergesetra.

Styret for Bautahaugen Samlinger er svært takknemlige for denne store gaven. Styret vil forvalte denne kulturhistoriske eiendommen på en slik måte at jorda, skogen og utmarka blir forsvarlig drevet.

Bergsrud med deres lange historie, sentrale beliggenhet og med de mange gamle hus og kulturminner for øvrig, vil i tillegg til å bli et minnesmerke over slektene som levde og virket på Bergsrud, kunne gi grunnlag for et aktivt museum.

Styret ser en mulighet i å skape levende museum/ kultursenter med de tradisjoner og den kultur som ligger nært opp til Vassfaret, Hedalen og denne del av Valdres.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |