t 

 

 

Vassfarbrøtningen 2001

Tida for årets Vassfarbrøtning nærmer seg. Brøtningen vil foregå i uke 21 og 22.

Åpen dag under årets tømmerfløyting blir lørdag 26. mai. NB! Forutsatt tilnærmet normal vår og snøsmelting, slik situasjonen ser ut i dag.

Parkering ved bom like sør for Nevlingdammen. Avstand fra Nevlingdammen til Grunntjerndammen er 5 km. Drosjebuss for bevegelseshemmede pendler mellom Nevlingdammen og Amundheimen fra ca. kl. 10.00. Fra Amundheimen er det ca. 2 km til øvre Grunntjern. Hesteskyss fra Amundheimen til Grunntjerndammen. Fin sykkelveg, for de som har anledning til å ta med sykkel vil vi anbefale det.

K1.12.00-13.00 vil Kulturvernplanen orientere om drifta og brøtnfngen. Innslag om Vassfarets betydning for nærområdene før og nå.

Strøsdammen åpnes ca. kl. 07.00. Ca. kl. 13.00 åpnes Grunntjerndammen. Tømmeret slippes, ca. kl. 13.30. Brus og kioskvarer selges ved Grunntjerndammen.

Det fløytes i år ca. 400 m3, som er hogd i Nordre Grøv skog. Tømmeret er hogd og kjørt med hest av Ole Bjørn Odden, Jan Bruskerud, Jarle Heiene og Sigmund Lundberg. Ole Bjørn Odden og Jarle Heiene har ansvaret for årets brøtning som går fra Suluvasselva og til Nevlingdammen.

Ca. 15 m3 av tømmeret er hogd med svans, øks og barkespade i forbindelse med uka med gammeldags skogsdrift i mars. Dette arbeidet er i hovedsak utført av skoleelever fra Nes barneog ungdomsskole, Hedalen barne- og ungdomsskole, Etnedal ungdomsskole og Sør-Aurdal ungdomsskole.

Dette er siste brøtningen i denne avtaleperioden for Kulturvernplanen for Vassfaret, (1990-2000-01). Vi som arbeider med kulturvernplanen håper at avtalen kan forlenges, slik at dette ikke blir siste Vassfarbrøtningen.

Vel møtt i Vassfaret 26. mai.

Tidemann Kolsrud


Nettsideansvar: Arne Heimestø|