t 

 

 

Mobiltelefonsender på Søbekkseter nærmer seg en realitet

Lenge har det vært et ønske om bedre mobiltelefondekning på Hedalsfjellet, ikke minst for enkelte hytteeiere som sliter med denne kontakten som vi har gjort oss så avhengige av. 

Siden Telenor satte denne utbyggingen på sin plan med realisering 3. kvartal i år, har vi vært engstelig for  at ting skulle komme i veien  og at utbyggingen skulle falle bort. 

Men i dag kunne Olaf på Søbekkseter bekrefte at masta, som blir på 24 meter, er underveis og skal stå ferdig montert innen 20.juli. Deretter kommer fremføring av strøm og montering av antenner. Senderen vil ha antenner som er rettet både mot Fledda, Helsenningen og fjellet forøvrig, og betjene både Telenor og Netcom abonnement.  

I tillegg er vi gjort kjent med at mobiltelefonsenderen som står i Vestbygda skal byttes ut med en som er kraftigere, og på den måten få bedre forhold rundt Vassfarfoten, HEBE og Multi-Bil.  

Helge Nordby

HEBE AS


Nettsideansvar: Arne Heimestø|