t 


 

 

 

 

 

"I siste liten"

Kabareten "I siste liten" samlet full gymnastikksal på Hedalen skole 17. mai. De rundt 200 frammøte fikk med seg en festforestilling på nasjonaldagen. 

Velkomsten var en artig trommeåpning med  Kim Ole, Jon Gudbrand, Anders, Magnhild og Cato i samspill fra tre hjørner i salen.

Cato Storengen var kveldens programleder.  Han ønska oss velkommen med å lese  "Dei vil alltid klaga og kyta" av Ivar Aasen. Deretter fortsatte Hedalen Musikkorps med   "Mission Impossible".

Så dukket en rusmisbruker, i Roar Myrvangs skikkelse, opp i salen.  Karen hadde fått fatt i et horn.  Dette ville han omsette til programlederen.

Kjærlighet til bydesamfunnet var et tema flere aktører var inne på. Husmorlaget framførte to sanger denne kvelden.

Et høydepunkt ble Catos sang, "Anthem", fra musikalen "Chess",  akkompagnert av Inger Olea på piano.  Uanstrengt og vakkert låt det!

Hedalen Musikkorps fortsatte med Valdresmarsjen før "Kirkenytt" ble presentert ved fungerende kapellan Roar Myrvang, her med stemme lånt av Per Lønning. Presten skulle angivelig være en av søkerne til kapellanstillingen i Sør-Aurdal.  Den kommersialiserte pastoren fikk, forståelig nok, ikke stillingen. ;-)

Etter  "Another day in paradise", med Hedalen Musikkorps, spilte og sang  Ole Bjørn, Arnstein, Kim Ole, Leif Erik, Kim Ole og Inger Olea  en låt av "Gyldne Tider"; "Nær vi tvo blir én". Fortsett med slikt samspill, for dette var bra!

Russen i Valdres fikk strykkarakter av redaktøren i avisa "Valdres".  Brita og Ann Kristin fulgte i en sketsj opp med med å fleipe med de rødkledde.

Barnekoret til Ungdomslaget framførte siste innslag før pausen;   "Jeg fant en sang på veien", akkompagnert av Inger Olea.

Etter ei god matøkt fikk vi blant annet oppleve dans med Fossekallen Hed, flere innslag med Hedalen Musikkorps, folkedans med dametrimmen og duettsang ved Hallbjørn og Ann Kristin. (Og programlederen - han hadde rukket å både klippe seg og fjerne skjegget i pausen.)

"Ordfører Sing" (Roar Myrvang) vakte stor begeistring i salen. Mindre applaus fikk ikke DDE-potpurriet med Cato, Kim Ole, Ole Bjørn, Arnstein, Leif - Erik og Inger Olea.

Forestillinga ble avslutta med en patriotisk bygdesang fra revyen Hedalen Ungdomslag hadde til jul.

Kabereten "I siste liten" hadde en kort og hektisk planleggingsfase.  Egentlig skulle det ha vært en teaterforestilling på Nordre Lokalet.  Denne måtte utsettes på grunn av at man manglet akkompagnatør.

Det de ulike aktørene fikk til denne kvelden, var ikke noen dårlig erstatning.  For det første fikk flere aktører/grupper vist seg fram.  For det andre fungerte kvelden som en fortsettelse av det offisielle programmet for dagen.

Gymnastikksalen har bedre plass enn Lokalet.  Alle som ville inn, fikk plass, og vi fikk være med på ei  flott forestilling der alderspredninga på aktørene var fra barnehagealder til rundt 70. 

Samarbeidet mellom ulike lag/grupper gjorde at alle fikk et stort publikum. Bør ikke dette friste til gjentagelse?

En spesiell honnør vil Hedalen.no gi til Hedalen Musikkorps.  Deres program begynte med flaggheising klokka 08.00 på skolen og Hedalsheimen.  Etter en tur til Nes fortsatte de med å lede folketoget.  En travel dag ble det, spesielt for trommeslagerne, som måtte holde takten mens de andre kunne ta seg litt fri.  Bra jobba, gutter!

De mange, og virkelig gode, innslagene på kvelden, fikk sin velfortjente applaus.

--For omtrent 10 år siden ble jeg spurt om jeg trodde et nyoppstarta korps ville være liv laga i Hedalen.  Det tvilte jeg på, for her var det jo så mange lag og foreninger fra før. Jeg tok visst grundig feil.

Arne Heimestøl


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |