tPublisert:  03.03.13


 

Sidemålstentamen via nettet

9. klasse i Globalskolen og 9. klasse i Hedalen har samarbeidet om tentamen i norsk sidemål i tre dager.  Oppgavene ble lagt ut på nettet mandag kveld, norsk tid, og torsdag leverte elevene sine tekster.  Dette ble en annerledes tentamen for både lærere og elever.

Prosessorientert skriving

Prosessorientert skriving begynner å bli en vanlig arbeidsmåte i grunnskolen. Under tentamen jobbet to og to elever sammen.  De skrev hver sine tekster, ga hverandre respons og fikk tilbakemelding fra lærerne Per eller Arne underveis.

Oppgavene på nettet

I Globalkolen brukes ressurser på nettet flittig.  Oppgavene ble også lagt ut på Internett.  Hver elev skulle velge én av fem oppgaver, og det var fem forkjellige sjangrer å velge mellom.

Arbeid i ulike tidssoner

Tidsforskjellen mellom elevene  er hele femten timer.  Dette er en utfordring, for mens noen kunne starte tidlig i Asia, sov elevene i Hedalen, og elever i Amerika hadde ennå ikke lagt seg.  Klokka 09.00 tirsdag morgen var de fleste hedalselevene på nettet. 

Noen var på skolen; de fleste satt hjemme.  Skolen har nemlig ikke nok maskiner til at alle kan være på nettet samtidig.  Derfor kunne elevene velge hvor de ville gjøre tentamenen sin.

De fleste nettelevene gikk på lokal skole før de kunne begynne på førsteutkastet sitt.  Men noen timer etter at vertsklassen i Hedalen hadde sine tekster på plass i samarbeidsverktøyet FirstClass, fulgte nettelevene etter.  Og nå startet responsrunden.

Utfordringer av ulikt slag

Når man arbeider med data, må man være forberedt på utfordringer.  Denne gangen var det få tekniske problemer.  Det meste gikk faktisk svært så bra.  Datakyndige elever skal ha mye av æren for dette!

Noen utfordringer ble det.  På en skole i Trøndelag sluttet telenettet å virke.  Eleven hadde nettopp lest oppgavene da telekontakten med omverdenen ble brutt. Rektor til eleven kontaktet Arne på mobiltelefon.  Den virket, mens resten av telenettet var nede.

Siden eleven bodde på ei øy, var det vanskelig å få sendt oppgavene.  Det eneste som kunne gjøres, var derfor å vente på at Telenor skulle få orden på telenettet igjen.  Klokka 22.00 så Arne at eleven var inne i FirtsClass igjen, og før midnatt hadde denne eleven levert førsteutkastet sitt.

Tre ganger opplevde en at utkast som var levert, ble borte.  Om dette skyldes brukerfeil eller tekniske problemer, vites ikke.  Slike utfordringer ble løst ved at innleggene ble postet på nytt.

Juks og fanteri eller læring via nettet?

Kritikere kan lure på hvor lærerne har gjort av tentamensvaktene, og hva som blir gjort for å hindre fusk på en slik prøve.

For det første var det lagt opp til at elevene skulle bruke ressurser på nettet.  Det betyr ikke at det var nok å klippe og lime.  Slikt blir ikke godkjent.  Tekstene skal være elevenes egne.  Ressurssidene, søkemotoren Google , Nynorskordboka  og stavekontroll i Word var vel de hjelpmidlene som ble benytta flittigst. (Les mer om bearbeiding av informasjon i forbindelse med prosjektarbeid her.)

For det andre var det et mål å få til samarbeid mellom elever og lærere.  Å arbeide i team blir mer og mer vanlig i arbeidslivet.  Dette kan en begynne med på skolen.  Å være en god samarbeidspart, er en viktig kvalifikasjon en kan ta med seg ut i arbeidslivet etter endt skolegang.

Førsteinntrykket lærerne sitter igjen med, er at  de fleste elevene arbeidet mye med tekstene sine.  Tentamen med mange hjelpemidler ble ingen snarvei til lettvinte løsninger.

Hektisk innspurt

Torsdag opplevde Arne en hektisk innspurt.  Dette var dagen da de fleste venta på respons på andreutkastet før teksten skulle bearbeides og levers seinest klokka 22.00. På det verste var det seks elever som "stod i kø".

Mens kommentarer ble skrevet, tok flere elever kontakt via Praterommet i FirstClass.  Her ble korte meldinger gitt, og da klokka var 16.00, hadde alle som hadde bedt om tilbakemelding, fått det.

Det globale klasserommet fungerte altså.  Til tross for store geografiske avstander kunne elever og lærere ta kontakt med hverandre både asynkront og i sann tid.

Eksamen via nettet?

Nå vurderer Hedalen barne- og ungdomsskole og Globalskolen om en skal søke om å få avvikle eksamen i norsk på samme måte neste år. 

Elevene i 9. klasse fortsetter uansett å samarbeide via nettet.  I uke 23 er det tentamen i norsk hovedmål. 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |